Tento kurz sa už odohral.

Prejsť na podobný kurz »

O kurze

Cieľom vzdelávacie programu pre leadrov je vhodnou kombináciou tém sprostredkovať aktuálne a moderné informácie a obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy v riadení a motivovaní členov svojich tímov a podporiť prvky kreativity ich individuálnych štýlov vedenia ľudí. Profil absolventa kurzu Absolvent kurzu pozná zásady efektívnej tímovej spolupráce, podmienky a zodpovednosti tímu a jeho členov. Dokáže vytvoriť a budovať funkčne zložený tím spolupracovníkov. Pozná špecifiká jednotlivých typov pracovníkov/členov tímu a vie použiť efektívne motivačné nástroje pre konkrétne typy ľudí. Dokáže vybudovať a viesť virtuálny a hybridný tím, viesť virtuálne porady, motivovať a podporovať lojalitu a spolupatričnosť členov tímu na diaľku. Kurz vedie certifikovaná a skúsená lektorka z praxe. Absolvent kurzu dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi, podávať účinnú spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty v tíme. Vie, ktorým slovám sa v komunikácii so svojimi podriadenými vyhýbať a ktoré sa, naopak, nebáť použiť. Absolvent kurzu vie efektívne plánovať na základe stanovených hodnotových priorít. Dokáže sa vysporiadať s prokrastináciou, vyrušovaním a vypracuje si vlastný zoznam akčných plánov a priorít na najbližšie obdobie. Vie reagovať na prebiehajúce zmeny a prekonať nepriaznivé okolnosti. Cieľová skupina (pre koho je školenie určené) Pre. top, stredný, nižší manažment, líniových manažérov. Školenie je určené každému vedúcemu pracovníkovi, manažérovi, lídrovi, ktorý riadi ľudí a je zodpovedný za výsledky tímu a tímových projektov. Školenie je tiež vhodné pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú. Vzdelávací program je vedený interaktívnym spôsobom tak, aby: • účastníkov inšpiroval k novým vlastným nápadom a riešeniam, • podporil tímovú spoluprácu a spokojnosťou členov tím, • prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a motivoval ich k ďalšiemu vzdelávaniu. Obsah kurzu: 1. Praktické líderstvo/vodcovstvo - Sebapoznávanie, funkcie a role lídra. - Kompetencie, právomoci a zodpovednosť, výzvy, ktoré vedenie a motivácia ľudí prináša. - Využitie zručností emočnej inteligencie v praxi lídra. 2. Budovanie a vedenie tímu - Vytvorenie optimálnych podmienok fungovania tímu - zásady, vymedzenie podmienok a zodpovednosti tímu a jeho členov. - Efektívna komunikácia v rámci tímu - ako sa vysporiadať so “sabotérmi” v tíme a konštruktívne riešiť konflikty. Čo blokuje komunikáciu, bariéry a chyby v komunikácii a spôsoby ako sa im vyhnúť, zásady zabezpečenia informovanosti všetkých členov tímu. - Motivácia členov tímu k prijatiu spoločných hodnôt a ideálov, posilnenie spokojnosti a lojality členov tímu, špecifiká jednotlivých typov a generácií pracovníkov. - Vedenie a riadenie členov virtuálneho tímu - vedenie virtuálnych porád, budovanie dôvery a spolupatričnosti na diaľku. - Technická podpora udržiavania výkonnosti, efektívnosti a tímovosti virtuálneho tímu - online nástroje na uľahčenie komunikácie a vedenie tímu na diaľku. 3. Zvýšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority (Time Management) - Vymedzenie priorít a zostavovanie plánov – efektívne nástroje a postupy. - Najčastejšie chyb pri plánovaní a zostavovaní zoznamov úloh a ich eliminácia. - Ako sa vyrovnať s prokrastináciou a vyrušovaním – účinné tipy a návody. - Vypracovanie si vlastného zoznamu priorít a akčných plánov na najbližšie obdobie. 4. Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien - Stratégie a techniky budovania a posilnenia odolnosti, adaptability, sebamotivácie, prekážky, problémy a ťažké situácie ako príležitosti ďalšieho rozvoja, výhody optimistického prístupu v práci aj v osobnom živote. - Čo robiť a ako reagovať v stresových situáciách - užitočné tipy a návody. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 16:00 hod. Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme 24 hodín pred začatím podujatia. Povedali ste o kurze (vyberáme z Vašich dotazníkov) "Veľmi sa mi páčil prístup lektorky, spôsobe vedenia školenia, odbornosť, prispôsobenie kurzu potrebám účastníka, školenie sa mi páčilo aj po ľudskej stránke. Odporúčané knihy som si už doma pozrela. Veľmi si cením individuálny prístup. Som za školenie veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť. Mnohé veci majú pre mňa nový rozmer, vidím iný uhol pohľadu." "školenie predčilo moje predstavy a očakávania, bola som nadmieru spokojná, zanechali vo mne stopu a ešte aj cez víkend som ich doma spomínala. Rada by som v budúcnosti absolvovala ešte ďalšie kurzy."
access_time Dĺžka: 12 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 20.07.2023 10:00
event_note Koniec kurzu: 21.07.2023 16:00

Lektor je Ľubica Karetková

>

Som manažérka, certifikovaná lektorka a arteterapeutka. V oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých pracujem už viac ako 20 rokov. Tvorím a vediem zážitkové a transformačné stretnutia založené na kreatívnych procesoch v oblastiach: efektívnej komunikácie, asertivity, sebamotivácie a motivácie druhých, osobnej efektivity, zvládania stresu a záťaže, kreativity, leadershipu, rozvoja zručností emočnej inteligencie, pozitívneho myslenia a budovanie mentálnej odolnosti. Spolupracujem s jednotlivcami, tímami a spoločnosťami. Riešime spolu problémy v osobných i pracovných vzťahoch a nastavenie skupinovej dynamiky na pracovisku. Posilňujeme tímovú spoluprácu a nachádzame možnosti lepšieho spoznania jednotlivých členov tímu, budovania energie medzi nimi bez ohľadu na ich formálne postavenie a zodpovednosť. Táto pozitívna väzba potom dlhodobo ovplyvňuje a vytvára pohodu na pracovisku, čím prináša prosperitu a úspech celej organizácie.

Pre koho je kurz určený?

Top, stredný, nižší manažment, líniových manažérov. Školenie je určené každému vedúcemu pracovníkovi, manažérovi, lídrovi, ktorý riadi ľudí a je zodpovedný za výsledky tímu a tímových projektov. Školenie je tiež vhodné pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora