Vzdelávanie zamestnancov

Trh sa neustále vyvíja a mení. Vznikajú stále nové potreby a zákazníci sú čoraz náročnejší. Aj tí najskúsenejší zamestnanci tak môžu časom pri vykonávaní svojej pracovnej role naraziť na určité nedostatky a rezervy. Ak chcete mať vo svojej spoločnosti kvalifikovaných ľudí, je potrebné držať krok s napredujúcim svetom okolo nás a zabezpečiť pre svojich zamestnancov kontinuálne vzdelávanie a rozvoj.

V našej štúdii realizovanej v roku 2019 sa ukázalo, že až 93,6% respondentov považuje firemné vzdelávanie za dôležitú súčasť fungovania a rozvoja spoločnosti. Aby však bolo vzdelávanie zamestnancov úspešné, musí byť vhodne nastavené vzhľadom na stratégiu a ciele firmy. Prebiehať môže pomocou rozvojových programov, ktoré plánujú HR a Learning & Development špecialisti v spolupráci s vybranými odborníkmi na rozvoj a vzdelávanie. Inšpirujte sa tými najlepšími soft-skill rozvojovými programami za minulý rok.

Chcete si aj vy vyskladať originálne rozvojové programy? Platforma workshop.sk je najväčšia slovenská platforma zameraná na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, ktorá vám prináša prehľad aktuálnych školení, kurzov, workshopov a iných vzdelávacích aktivít z dielne lektorov, trénerov a školiteĺov z celého Slovenska.


vzdelavaniezamestnancov1.jpg

Aké benefity prináša vzdelávanie zamestnancov?

Každý manažér túži po šikovných ľuďoch vo svojom tíme. Výkonných a flexibilných zamestnancov však získate iba vtedy, ak im umožníte prístup k neustále novým poznatkom a kontinuálne vzdelávanie.

Správne nastavené vzdelávanie zamestnancov rozvíja schopnosti vašich ľudí, umožňuje im naplno využívať svoj talent a zlepšiť sa vo svojej pracovnej roli. Výsledkom je vyššia produktivita a efektivita, s ktorou prichádzajú ruka v ruke spokojnejší zákazníci a konkurenčná výhoda.

Vzdelávanie zamestnancov však neprináša benefity iba samotnej firme. Od ľudí je na trhu práce neustále vyžadované zvyšovanie svojej kvalifikácie a celoživotné vzdelávanie. Možnosť absolvovať kurzy a školenia a rozširovať si svoje portfólio schopností tak môžeme vnímať aj ako zamestnanecké benefity, ktoré sú často oceňované a pozitívne vplývajú na motiváciu zamestnancov.

Je vzdelávanie zamestnancov povinné?

Vzdelávanie zamestnancov je upravené v siedmej časti Zákonníka práce pod názvom Sociálna politika zamestnávateľa. Podľa §153 sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.

Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní za účelom prehĺbenia jeho kvalifikácie, pričom znáša náklady v plnom rozsahu. Ak zamestnávateľ účasť nariadi, zamestnanec je povinný tak urobiť. Tento čas je však vnímaný ako výkon práce, za ktorý je uznaná zamestnancovi mzda.

Zvyšovanie kvalifikácie predstavuje dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania. V tomto prípade zamestnávateľ nie je oprávnený zamestnancovi zvýšenie kvalifikácie nariadiť, avšak môže sním uzavrieť písomnú dohodu podľa §155 ods. 2 Zákonníka práce.

Podľa §154 je navyše zamestnávateľ povinný zaškoliť alebo zaučiť zamestnanca, ktorý vstupuje do pracovného pomeru bez kvalifikácie, a taktiež rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, napríklad z dôvodu organizačných zmien.
1.

Analýza vzdelávacích potrieb

2.

Výber vhodných vzdelávacích aktivít

3.

Realizácie vzdelávania

4.

Vyhodnotenie vzdelávania

Analýza vzdelávacích potrieb

Analýza vzdelávacích potrieb spočíva v odhalení slabých stránok zamestnancov a identifikovania priestoru na rozvoj. Analýzu môžete realizovať pomocou interných prieskumov alebo v spolupráci s externým odborníkom na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (napr. vo forme development centra). Rovnako dôležité sú taktiež požiadavky prichádzajúce priamo od manažérov alebo konkrétnych zamestnancov.

Výber vhodných vzdelávacích aktivít

Po identifikovaní vhodných oblastí, v ktorých sa vaši ľudia potrebujú zlepšiť, prichádza na rad výber konkrétnych vzdelávacích aktivít. Tento krok býva často veľmi časovo náročným, nakoľko sa plánovanie vzdelávania nezaobíde bez skĺbenia vhodnej témy a termínu, dostupnej ceny a čo najvyššej kvality. Platforma workshop.sk vám plánovanie a výber vzdelávacích aktivít poznateľne uľahčuje vďaka transparentným informáciám o produktoch lektorov a odborníkov z celého Slovenska. Na jednom mieste si môžete prezrieť neustále sa rozširujúcu ponuku prezenčných školení, online kurzov či interaktívnych workshopov na rôzne témy a objednať si školenie do vašej firmy, alebo jednoducho rezervovať vašim zamestnancom miesto na otvorenom termíne.

Realizácia vzdelávania

Rozvíjať svojich ľudí môžete pomocou interných lektorov alebo externých partnerov, ktorým môže byť vzdelávacia agentúra alebo konkrétny lektor či odborník. Vzdelávacie agentúry garantujú vysokú kvalitu svojich služieb a často sú skvelou voľbou pre určité oblasti, avšak ich know-how je limitované skúsenosťami lektorov v ich internom tíme. Výhodnou alternatívou je objednávať si vzdelávacie aktivity priamo od lektorov. Na platforme workshop.sk si vyberáte z viac ako 120 odborníkov z rôznorodých oblastí, ktorí svoje školenia a workshopy stavajú na svojich vlastných profesionálnych skúsenostiach. O ich kvalite sa môžete presvedčiť napríklad vo forme hodnotení a recenzií od ich predošlých účastníkov a klientov, ktoré nájdete priamo v ich profiloch.
vzdelavaniezamestnancov2.jpg

Vyhodnotenie vzdelávania

Vyhodnotenie vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek rozvojového programu a hovorí o tom, či vaša investícia do vzdelávania bola efektívna a vrátená v podobe novonadobudnutých zručností, ktoré vaši zamestnanci neovládajú iba teoreticky, ale taktiež využívajú dennodennej praxi. Ak neviete ako by malo takéto vyhodnotenie prebiehať, môžete si aj vy na vlastnej koži zažiť praktický kurz zameraný na evaluáciu vzdelávacích aktivít z ponuky na workshop.sk.
Nezmeškajte už žiaden nový kurz
Prihláste sa na náš newsletter a neujdú Vám už žiadne novinky