Koučing

Každý človek je jedinečný. Nesieme si v sebe svoj unikátny talent, vďaka ktorému dokážeme v správnom prostredí a so správnym nastavením podávať obdivuhodné výsledky. Tento talent však sprevádzajú aj naše strachy, obavy a iné prekážky. Ak máme vôlu odstrániť ich, pomôcť nám dokáže profesionálny koučing.

”As human beings, our job in life is to help people realize how rare and valuable each one of us really is, that each of us has something that no one else has- or ever will have- something inside that is unique to all time. It's our job to encourage each other to discover that uniqueness and to provide ways of developing its expression.”
- Fred Rogers

Čo je to koučing?

Koučing (z angl. coaching) sa od vzdelávacích kurzov odlišuje tým, že nie je založený na osvojovaní si know-how zo skúseností iných, ale zameriava sa na využitie svojho vlastného know-how pri riešení konkrétnej situácie, v ktorej sa práve nachádzame. Kouč podnecuje koučovaného k premýšľaniu, kreatívnemu uvažovaniu a pomáha mu tak odhaliť svoj potenciál a riešenia, ktoré doteraz nevidel.

Koučing a mentoring vám dokáže pomôcť vtedy, keď chcete vo svojom živote niečo zmeniť, ale aj vtedy, ak neviete, akým smerom sa vydať. Úloha kouča nie je prichádzať s riešeniami, radami či hodnoteniami. Jeho poslaním je motivovať a viesť koučovaného k tomu, aby sám pomocou konverzácie, reflektovania a kladenia správnych otázok našiel odpovede.

Aby bol koučing úspešný, koučovaný musí byť tejto konverzácii otvorený. Je vhodný pre ľudí, ktorí si želajú zmenu a sú pre ňu ochotní niečo urobiť. Ideálne preto je, ak si koučovaný vyberie svojho kouča sám. Na najväčšej platforme vzdelávania a rozvoja workshop.sk sa združujú desiatky profesionálnych a certifikovaných koučov, z ktorých si môžete vybrať práve toho profesionála, s ktorým sa chcete vydať na svoju cestu.
koucing3

Prečo je koučing vo firmách dôležitý?

Zatiaľ čo v minulosti boli kouči spájaní najmä so športovcami, dnes je koučing nie len populárnou, ale najmä účinnou metódou využívanou na pracoviskách.

Koučing pomáha podnikateľom, manažérom, tímlídrom a zamestnancom firiem nájsť ten správny smer, či už v riadení ľudí, vysporiadavaní sa so zmenami vo firme a v práci alebo s problémami v osobnom živote, ktoré náš pracovný výkon významne ovplyvňujú. Medzi najčastejšie riešené témy patrí work-life balance, kariérne rozhodnutia, vysporiadavanie sa so stresom a dôležitým rozhodnutiami, ale aj zlepšenie vzťahov, komunikácie a spolupráce či blížiace sa vyhorenie.

Investíciu do koučingu a mentoringu môžeme vnímať nie len ako zamestnanecký benefit, ale taktiež ako spôsob zvyšovania výkonu svojich zamestnancov, zlepšovania vzťahov na pracovisku a budovania motivovaných a produktívnych tímov, ktorým vo využívaní svojho potenciálu nebránia žiadne prekážky.
koucing2

Ako koučing prebieha?

Koučing sa realizuje prostredníctvom koučovacích sedení, ktorých počet sa určuje individuálne v závislosti od cieľa koučingu. Zvyčajne je to od 4 do 8 sedení, niektoré situácie sa však dajú vyriešiť už na jednom či dvoch a na iné je potrebná kontinuálna a dlhodobá práca.

Koučing môže prebiehať osobne, ale taktiež online prostredníctvom videohovoru alebo telefonicky.

Na začiatku koučingu sa pomenujú očakávania koučovaného a definujú jeho ciele. Následne kouč začne svoju systematickú prácu, počas ktorej odstraňuje prekážky a bariéry, ktoré brzdia koučovaného v rozvoji. Následne dohliada na to, aby koučovaný vedel svoje uvedomenia preniesť do praxe. Sedenie preto vždy začína rekapituláciou toho, čo sa koučovanému už podarilo a končí konkrétnymi záväzkami, ktoré naďalej podnikne.
koucing

Aké druhy koučingu existujú?

Najznámejší je dnes life koučing zameraný na zmenu a nasmerovanie v osobnom živote a biznis koučing, v rámci ktorého manažéri a zamestnanci riešia ako lepšie vykonávať svoju rolu alebo ako sa kariérne posunúť. Koučing je však širokovyužiteľný v rôznych oblastiach. Napríklad pri riešení konfliktov a nedorozumení v osobných či pracovných vzťahoch dokáže vzťahový koučing odhaliť skutočnú podstatu problému.

Populárny je taktiež jazykový koučing , vďaka ktorému sa môžete rozhovoriť v cudzom jazyku v bezpečnom prostredí a zlepšiť sa v oblasti, ktorá je pre vás dôležitá, napr. nadobudnúť odbornú slovnú zásobu alebo sa pripraviť na nadchádzajúcu prezentáciu, stretnutie či pohovor v anglickom jazyku. , kde je založený na osvojovaní si spôsobov ako pracovať sám so sebou a vedieť budovať a udržiavať svoju kreativitu.

V mnohých firmách našiel
koučing využitie v manažérskej praxi. Manažéri sa vďaka osvojeniu koučingových praktík učia pracovať so svojimi ľuďmi a sami so sebou. Koučing je vhodný ako pre nových manažérov, tak aj tých, ktorí chcú pracovať na neustálom zlepšovaní svojho spôsobu riadenia. Na zlepšovanie svojej schopnosti využívať potenciál svojho tímu a viesť meetingy tak, aby sa všetci zapájali, a pritom to nebola nuda, slúži špeciálny tímový koučing. A ak musíte v ťažkých časoch prepúšťať, môžete prepustených zamestnancov podporiť a pomôcť im uspieť na trhu práce vďaka individuálnemu kariérnemu koučingu.
koucing4

Môžem sa aj ja stať koučom?

Ak vás zaujala oblasť koučingu a mentoringu a uvažujete nad budovaním svojej kariéry v tejto oblasti, na platforme workshop.sk nájdete výcviky od certifikovaných koučov, ktorí vám pomôžu získať certifikát akreditovaný ICF či dokonca prísť na to, či je pre vás koučing vhodná cesta. Na takomto kurze zistíte, ako rozvíjať svoj biznis v koučingu , akú hodnotu má jedno sedenie, a taktiež ako získať klientov a promovať svoje služby. Alebo začnite nahliadnutím do procesu využívania emočnej anatómie v koučingu a osvojte si možnosti práce s pohybovou terapiou, vďaka ktorej môžete pomôcť sebe i svojim budúcim klientom objavovať vlastné hranice a prekonávať ich. Koučing si navyše môžete osvojiť a začať využívať aj na pozícii manažéra. Naučte sa sprevádzať svojich zamestnancov a zistite, čo to vlastne koučing je, ako prebieha a aké môžu byť jeho benefity vo vašej firme a tíme.
Nezmeškajte už žiaden nový kurz
Prihláste sa na náš newsletter a neujdú Vám už žiadne novinky