Leadership

Manažérske kurzy sú zamerané na techniky vedenia a riadenia ľudí, budovanie firemnej kultúry a zvyšovanie spokojnosti svojich podriadených. Skúsení lídri vás naučia stanoviť správne ciele, delegovať úlohy, podávať efektívnu spätnú väzbu a pracovať s motiváciou, víziou, medzigeneračnými rozdielmi a multikultúrnymi tímami.