Ľubica Karetková

"Nepýtajte sa, čo svet potrebuje. Pýtajte sa, čo Vás drží nažive a robte to. Pretože to, čo svet potrebuje sú ľudia, ktorí žijú." Howard Thurman

Som manažérka, certifikovaná lektorka a arteterapeutka. V oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých pracujem už viac ako 20 rokov. Tvorím a vediem zážitkové a transformačné stretnutia založené na kreatívnych procesoch v oblastiach: efektívnej komunikácie, asertivity, sebamotivácie a motivácie druhých, osobnej efektivity, zvládania stresu a záťaže, kreativity, leadershipu, rozvoja zručností emočnej inteligencie, pozitívneho myslenia a budovanie mentálnej odolnosti. Spolupracujem s jednotlivcami, tímami a spoločnosťami. Riešime spolu problémy v osobných i pracovných vzťahoch a nastavenie skupinovej dynamiky na pracovisku. Posilňujeme tímovú spoluprácu a nachádzame možnosti lepšieho spoznania jednotlivých členov tímu, budovania energie medzi nimi bez ohľadu na ich formálne postavenie a zodpovednosť. Táto pozitívna väzba potom dlhodobo ovplyvňuje a vytvára pohodu na pracovisku, čím prináša prosperitu a úspech celej organizácie.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Prešovský kraj , Trenčiansky kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
zdravý životný štýl , Právo , manažment
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
Konflikty , zvyšovanie angažovanosti zamestnancov , Firemná kultúra, Leadership, Manažment, Krízový manažment, Bizniskoučing , osobná produktivita , náročné rozhovory v práci , relaxačno - kreatívne aktivity, , emočná inletigencia , budovanie odolnosti v záťaži , Sebapoznávanie. , stres manažment , motivácia , vzdelávanie a vzdelávacie potreby, koučing, tvorenie a rozvoj zručností, remeselné zručnosti: maľovanie, plstenie, pieskové obrazy, práca s textilom. , riešenie konfliktov , vedenie ľudí , sebavedomie , sebapoznanie , prezentačné zručnosti , time manažment , komunikačné zručnosti , tímová práca

Hodnotenie lektora

Plánované kurzy lektora

Kurzy na objednávku