Kontaktné informácie

Adresa prevádzky

Astrová 16639/2A, 821 01 Bratislava

Fakturačné údaje

RecruitMen&Developium Group s.r.o.
Astrová 2/A 821 01
Bratislava
IČO: 46554921
DIČ: 2023486861
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Č. účtu IBAN: SK35 0900 0000 0051 4398 1056

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I v oddiele Sro vo vložke č. 79943/B.

Kontaktné údaje

E-mail: sup@port@workshop.sk
Tel. číslo: +4@21 905 536 @ 652

Mapa prevádzky