Osobný rozvoj

Na kurzoch osobného rozvoja vám skúsení lektori a kouči pomôžu nájsť vaše talenty a silné stránky. Kurzy sú orientované na zvyšovanie sebavedomia, zlepšenie prezentačných zručností a rétoriky, prácu s emóciami, stres manažment, time manažment a techniky minduflness či reziliencie.