Tento kurz sa už odohral.

Prejsť na podobný kurz »

O kurze

Cieľom vzdelávacie programu pre leadrov je vhodnou kombináciou tém sprostredkovať aktuálne a moderné informácie a obohatiť a zdokonaliť vodcovské zručnosti účastníkov, odhaliť skryté rezervy v riadení a motivovaní členov svojich tímov a podporiť prvky kreativity ich individuálnych štýlov vedenia ľudí. Profil absolventa kurzu Absolvent kurzu pozná zásady efektívnej tímovej spolupráce, podmienky a zodpovednosti tímu a jeho členov. Dokáže vytvoriť a budovať funkčne zložený tím spolupracovníkov, motivovať ich a využiť špecifiká jednotlivých typov pracovníkov/členov tímu. Dokáže vybudovať a viesť virtuálny a hybridný tím, viesť virtuálne porady, motivovať a podporovať lojalitu a spolupatričnosť členov tímu na diaľku. Absolvent kurzu dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi, podávať účinnú spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty v tíme. Vie efektívne plánovať na základe stanovených hodnotových priorít. Dokáže sa vysporiadať s prokrastináciou, vyrušovaním a vypracuje si vlastný zoznam akčných plánov a priorít na najbližšie obdobie. Spozná účinné stratégie ako reagovať na prebiehajúce zmeny a prekonať nepriaznivé okolnosti. Vzdelávací program je vedený interaktívnym spôsobom tak, aby: • účastníkov inšpiroval k novým vlastným nápadom a riešeniam, • podporil tímovú spoluprácu a spokojnosťou členov tím, • prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a motivoval ich k ďalšiemu vzdelávaniu. Obsah kurzu: 1. Praktické líderstvo/vodcovstvo - Sebapoznávanie, funkcie a role lídra. - Kompetencie, právomoci a zodpovednosť, výzvy, ktoré vedenie a motivácia ľudí prináša. - Využitie zručností emočnej inteligencie v praxi lídra. 2. Budovanie a vedenie tímu - Vytvorenie optimálnych podmienok fungovania tímu - zásady, vymedzenie podmienok a zodpovednosti tímu a jeho členov. - Efektívna komunikácia v rámci tímu - ako sa vysporiadať so “sabotérmi” v tíme a konštruktívne riešiť konflikty. Čo blokuje komunikáciu, bariéry a chyby v komunikácii a spôsoby ako sa im vyhnúť, zásady zabezpečenia informovanosti všetkých členov tímu. - Motivácia členov tímu k prijatiu spoločných hodnôt a ideálov, posilnenie spokojnosti a lojality členov tímu, špecifiká jednotlivých typov a generácií pracovníkov. - Vedenie a riadenie členov virtuálneho tímu - vedenie virtuálnych porád, budovanie dôvery a spolupatričnosti na diaľku. - Technická podpora udržiavania výkonnosti, efektívnosti a tímovosti virtuálneho tímu - online nástroje na uľahčenie komunikácie a vedenie tímu na diaľku. 3. Zvýšenie osobnej efektivity - ako si naplánovať čas a určiť priority (Time Management) - Vymedzenie priorít a zostavovanie plánov – efektívne nástroje a postupy. - Najčastejšie chyb pri plánovaní a zostavovaní zoznamov úloh a ich eliminácia. - Ako sa vyrovnať s prokrastináciou a vyrušovaním – účinné tipy a návody. - Vypracovanie si vlastného zoznamu priorít a akčných plánov na najbližšie obdobie. 4. Adaptívne zvládanie výziev a prekážok, budovanie odolnosti a prijatie zmien - Stratégie a techniky budovania a posilnenia odolnosti, adaptability, sebamotivácie, prekážky, problémy a ťažké situácie ako príležitosti ďalšieho rozvoja, výhody optimistického prístupu v práci aj v osobnom živote. - Čo robiť a ako reagovať v stresových situáciách - užitočné tipy a návody. Metódy: Výuka prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby účastníkov a ich spoločnosti. Účastníci sa počas školenia aktívne zapájajú do jednotlivých tém, individuálnou alebo skupinovou formou. Ich zručnosti sú precvičované priamym nácvikom, pri ktorom sa využívajú zážitkové a interaktívne metódy ako: riešenie modelových situácií, prípadových štúdií a ich následná analýza v skupine spolu s efektívnou spätnou väzbou, brainstorming, brainwriting a vyvodzovaním záverov pre rozvoj lídrov a efektívnu tímovú spoluprácu. Povedali ste o kurze (vyberáme z Vašich dotazníkov): "Veľmi sa mi páčil prístup lektorky, spôsobe vedenia školenia, odbornosť, prispôsobenie kurzu potrebám účastníka, školenie sa mi páčilo aj po ľudskej stránke. Odporúčané knihy som si už doma pozrela. Veľmi si cením individuálny prístup. Som za školenie veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť. Mnohé veci majú pre mňa nový rozmer, vidím iný uhol pohľadu." "školenie predčilo moje predstavy a očakávania, bola som nadmieru spokojná, zanechali vo mne stopu a ešte aj cez víkend som ich doma spomínala. Rada by som v budúcnosti absolvovala ešte ďalšie kurzy."
access_time Dĺžka: 16 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 25.07.2023 09:00
event_note Koniec kurzu: 26.07.2023 16:00

Lektor je Ľubica Karetková

>

Som manažérka, certifikovaná lektorka a arteterapeutka. V oblasti rozvoja a vzdelávania dospelých pracujem už viac ako 20 rokov. Tvorím a vediem zážitkové a transformačné stretnutia založené na kreatívnych procesoch v oblastiach: efektívnej komunikácie, asertivity, sebamotivácie a motivácie druhých, osobnej efektivity, zvládania stresu a záťaže, kreativity, leadershipu, rozvoja zručností emočnej inteligencie, pozitívneho myslenia a budovanie mentálnej odolnosti. Spolupracujem s jednotlivcami, tímami a spoločnosťami. Riešime spolu problémy v osobných i pracovných vzťahoch a nastavenie skupinovej dynamiky na pracovisku. Posilňujeme tímovú spoluprácu a nachádzame možnosti lepšieho spoznania jednotlivých členov tímu, budovania energie medzi nimi bez ohľadu na ich formálne postavenie a zodpovednosť. Táto pozitívna väzba potom dlhodobo ovplyvňuje a vytvára pohodu na pracovisku, čím prináša prosperitu a úspech celej organizácie.

Pre koho je kurz určený?

Cieľová skupina (pre koho je školenie určené) Pre. top, stredný, nižší manažment, líniových manažérov. Školenie je určené každému vedúcemu pracovníkovi, manažérovi, lídrovi, ktorý riadi ľudí a je zodpovedný za výsledky tímu a tímových projektov. Školenie je tiež vhodné pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Miesto konania

Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora