Interpersonálne zručnosti

Kurzy interpersonálnych zručností vám pomôžu lepšie chápať svojich komunikačných partnerov a zvýšiť kvalitu vzájomných interakcií. Sú zamerané na komunikáciu a asertivitu, riešenie konfliktov, aktívne počúvanie a prácu emóciami.