Tento kurz sa už odohral.

Efektívny a sebavedomý introvert - individuálny program

O kurze

Zamestnanci s introvertnou povahou majú množstvo kvalít, o ktorých oni ani ich kolegovia či nadriadení nevedia. Ich silné stránky bývajú na pracovisku často zatienené sebavedomejšími kolegami. Z tohto dôvodu sa introverti môžu zdať ako málo viditeľní či angažovaní, čo je bariérou v ich kariérnom rozvoji. Cieľom tohto rozvojového programu je koučovacím prístupom sprevádzať zamestnanca pri spoznávaní jeho prirodzených kvalít, ich rozvoji a efektívnom využívaní na pracovisku. Program pozostáva zo štyroch individuálnych hodinových stretnutí počas dvoch mesiacov.
access_time Dĺžka: 4 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 1
event_note Začiatok kurzu: 22.10.2019 17:00
event_note Koniec kurzu: 22.12.2019 18:00

Osnova kurzu

check Fakty a mýty o introvertoch a ich kvalitách
check Identifikácia silných stránok a definovanie cieľov
check Mapovanie príležitostí na rozvoj a postupovanie podľa akčného plánu zamestnanca

Lektor je Zuzana Palková

>

Zuzana Palková je talentová koučka a mentorka, ktorá pomáha ľuďom spoznávať ich prirodzené kvality a systematicky ich rozvíjať, aby boli úspešní v zamestnaní, podnikaní a spokojní v súkromí. Jej kurzy sú zamerané na odhaľovanie a rozvoj silných stránok zamestnancov, nachádzanie životnej harmónie, wellbeing v organizáciách a budovanie sebadôvery a osobnej integrity v rolách, ktoré človek zastáva. Firemných klientov koučuje na témy spojené s adaptovaním sa na novú pracovnú pozíciu, time managementom a zvýšenou angažovanosťou (nielen) mileniálov. S klientmi najradšej spolupracuje v dôverných 1:1 koučovacích rozhovoroch, ktoré im umožňujú objavovať ich vlastnú múdrosť a podporovať rozvoj ich potenciálu. Zuzana je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov SAKo.

Pre koho je kurz určený?

Zamestnanci s introvertnou osobnosťou, ktorí chcú spoznať svoje silné stránky a nájsť spôsoby, ako ich efektívne využívať, aby mohli kariérne rásť.

Miesto konania

Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007