Obchod

Kurzy obchodných zručností vám pomôžu zlepšiť sa v predajnom procese, od získania nových klientov až po udržanie tých existujúcich. Osvojte si zákaznícku typológiu, zlepšite svoje vyjednávacie zručnosti, naučte sa techniky up-sale a cross-sale, budujte vzťahy s klientami a zvýšte svoje predaje.