Zuzana Palková

Kto pozná a rozvíja svoje talenty, môže byť úspešný a zároveň šťastný. Rada vám s tým pomôžem.

Zuzana Palková je talentová koučka a mentorka, ktorá pomáha ľuďom spoznávať ich prirodzené kvality a systematicky ich rozvíjať, aby boli úspešní v zamestnaní, podnikaní a spokojní v súkromí. Jej kurzy sú zamerané na odhaľovanie a rozvoj silných stránok zamestnancov, nachádzanie životnej harmónie, wellbeing v organizáciách a budovanie sebadôvery a osobnej integrity v rolách, ktoré človek zastáva. Firemných klientov koučuje na témy spojené s adaptovaním sa na novú pracovnú pozíciu, time managementom a zvýšenou angažovanosťou (nielen) mileniálov. S klientmi najradšej spolupracuje v dôverných 1:1 koučovacích rozhovoroch, ktoré im umožňujú objavovať ich vlastnú múdrosť a podporovať rozvoj ich potenciálu. Zuzana je členkou predsedníctva Slovenskej asociácie koučov SAKo.

work
Profesijné skúsenosti:
manažment
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
rozhodovanie , koučing orientovaný na riešenie , time manažment , osobná efektivita , vedenie ľudí , konflikt ako príležitosť , sebavedomie , transformácia hnevu , stres manažment , optimalizacia zivotneho stylu , Networking , vzťahy , online vzdelávanie , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , motivácia , koučing , sebapoznanie , podnikanie , Produktivita , marketing , riešenie konfliktov , business process manažment , komunikácia v konflikte , konfliktmanažment , empatia
ucitel
Certifikáty:
akreditovaný externý profesionálny kouč (APEK)

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku