O kurze

Keď sa stretneme s toxicitou alebo mobbingom na pracovisku v reálnom živote, často nedokážeme problém identifikovať, nevieme čo si počať a ako sa správať. V istom stupni sa môžu dotýkať každého z nás. Nemusíme byť ani obeťou, stačí, že sme ich svedkami a už to nás dokáže negatívne ovplyvňovať. Dnešná doba je rýchla, nehovoriac o pracovnom nasadení. A práve tieto faktory spolu s ďalšími vplývajú na medziľudské vzťahy s našimi kolegami, podriadenými či nadriadenými a teda na celkovú klímu na pracovisku. Aj vy sa stretávate na svojom pracovisku s toxickými ľuďmi a mobbingom? Ako sa dajú zastaviť? Aké kroky podniknúť, aby nevznikali? Na našom kurze si túto problematiku rozoberieme. ČO VŠETKO SA NAUČÍTE Ako rozpoznať toxického človeka Ako sa k toxickému človeku na pracovisku správať Čo je mobbing a ako sa prejavuje na pracovisku Kto sa najčastejšie stáva mobbérom a prečo Kto sa najčastejšie stáva obeťou mobbingu a prečo Ako zakročiť a aké ďalšie kroky podniknúť s cieľom mobbingu zabrániť Ako rozvíjať zdravé vzťahy na pracovisku OBSAH KURZU Toxicita a toxický ľudia na pracovisku Typické charakteristiky toxického človeka Druhy mobbingu na pracovisku Príčiny mobbingu a jeho najčastejšie prejavy Efektívne techniky obrany proti mobbérom a zabránenie mobbingu na pracovisku Účinné preventívne opatrenia pre zníženie rizika vzniku mobbingu na pracovisku Praktické príklady a riešenia Naučíme vás nastaviť si jasné pravidlá, jasnej komunikácií a dôslednosti v dodržiavaní zásad voči prejavom mobbingu. Taktiež vám prezradíme účinné spôsoby, ako môžete na pracovisku rozvíjať zdravé netoxické vzťahy. Tešíme sa na vás!
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 100
event_note Začiatok kurzu: 12.11.2021 08:00
event_note Koniec kurzu: 12.11.2021 16:00

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Tento kurz je určený pre kohokoľvek.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007