Jazykové kurzy

Jazykové kurzy vás naučia slovne a písomne komunikovať v angličtine, nemčine či v inom cudzom jazyku. Kurzy vedené lektormi, sa zameriavajú na konverzačné zručnosti, biznis angličtinu a bezchybnú gramatiku. Zvýšte svoju hodnotu na trhu práce vďaka kurzom pre začiatočníkov aj profesionálov.

phone +421 918+4219 963 007