Mgr. Silvia Langermann, PCC

Coaching je môj životný štýl, neviem inak.

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Účtovníctvo a audit , manažment , PR a reklama , Médiá , Školstvo
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk , Maďarský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
financne planovanie , kresťanský koučing , rozhodovanie , koučing orientovaný na riešenie , time manažment , komunikačné zručnosti , osobná efektivita , tímová práca , vedenie ľudí , konflikt ako príležitosť , biznis etiketa , sebavedomie , transformácia hnevu , stres manažment , optimalizacia zivotneho stylu , školská mediácia , Networking , vzťahy , online vzdelávanie , obchodnícke zručnosti , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , koučing , sebapoznanie , podnikanie , mediácia , vyjednávanie , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , business process manažment , komunikácia v konflikte , konfliktmanažment
ucitel
Certifikáty:
PCC – Professional Certified Coach , Karierny poradca , Manažér vzdelávania , Star Prof –dvoj ročný výcvik, transformačno systematický prístup Virginie Satirovej pre riadiacich pracovníkov , International Leadership Association (USA) , HR Coach ÖTZ NLP , zápis v Registri mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR pod ev.č.1057 (2014) , ACC – Associated Certified Coach , analytik nástroja GPOP
menu_book
Publikácie:
články pre lifestylové weby , odborné príspevky na konferenciách , Rozvoj ľudských zdrojov-ako dostať z vašich ľudí to najlepšie

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku