Tento kurz sa už odohral.

Angažovanosť a odolnosť pre lídrov a tímy

O kurze

Prednáška a WS vychádza z teórie Pozitívneho leadershipu, ktorý vedie manažérov k poznaniu, že mať spokojných/odolných členov tímu nie je len výhodou vo vzťahu k dobrej pracovnej klíme, ale najmä k ich zaangažovanosti, vyššiemu výkonu a kladnému prijímaniu zmien alebo neistých dní. Práve tento WS poskytuje manažérom nielen uvedomenie si tohto faktu, ale najmä konkrétne nástroje, ako zvýšiť angažovanosť členov pracovných tímov v praxi a prekonávať aj nepriaznivé okolnosti. Ak ľudia smerujú k napĺňaniu cieľa, ktorý je dostatočne veľký a má zmysel, poznajú účel, chcú prispieť. Teda ak chcete získať vklad, dajte im zmysluplnú prácu a pocit, že prispievajú k niečomu čo je dôležité a majú radi to čo robia a s kým spolupracujú. Mission possible?
access_time Dĺžka: 2 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 6
event_note Začiatok kurzu: 20.04.2020 15:00
event_note Koniec kurzu: 20.04.2020 17:00

Osnova kurzu

check Sedem základných princípov pozitívnej psychológie a prístupu, ktoré nám pomôžu osvojiť si filozofiu „angažovanosti a resiliencie “:
check Malé manažovateľné a zmysluplné ciele – získajte kontrolu nad svojimi emóciami vďaka sústredeniu sa na malé, dosiahnuteľné ciele.
check Aktivačná energie – začnite meniť svoje zlé návyky cestou najmenšieho odporu.
check Investovanie do vzťahov – zistite, ako investovať do svojich blízkych (rodina, priatelia) a vďaka ich podpore buďte výkonnejší a spokojnejší.
check Tetris Efekt – nastavte svoj mozog na hľadanie príležitostí a budete schopní vidieť pozitívne riešenia aj v chaose Falling Up – reziliencia – hovorte a vytvárajte úspešné príbehy, čím podporíte kultúru optimizmu a odolnosti voči stresu
check Falling Up – reziliencia – hovorte a vytvárajte úspešné príbehy, čím podporíte kultúru optimizmu a odolnosti voči stresu

Lektor je Roman Kurnický

>

Dvadsať rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako HR manager, konzultant a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Roman je inovatívny a systematický lektor hľadajúci neustále najlepšie riešenia pre organizácie. Hľadá integritu medzi slovami a činmi ako jednotlivcov, tak aj organizácií. Absolvoval viacero výcvikov v kariérnom koučingu od LHH. Je držiteľom certifikátu Ericsson College University v TASC , certifikovaným facilitátorom v technike LegoSeriousPlay a spoluautorom knihy: Manažérske kompetence, Grada Publishing, 2004, Praha

Pre koho je kurz určený?

Ste majiteľ, manažér, vedúci či človek, čo premýšľa o svojom smerovaní sám alebo so svojimi kolegami? Práve pre Vás je kurz určený. Nachádzanie zmyslu, udržanie motivácie, či práca s vlastnou odolnosťou bude pre Vás odmenou.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007