Roman Kurnický

„Je úplne zbytočné pýtať sa, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“ – Seneca.

Dvadsať rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako HR manager, konzultant a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Roman je inovatívny a systematický lektor hľadajúci neustále najlepšie riešenia pre organizácie. Hľadá integritu medzi slovami a činmi ako jednotlivcov, tak aj organizácií. Absolvoval viacero výcvikov v kariérnom koučingu od LHH. Je držiteľom certifikátu Ericsson College University v TASC , certifikovaným facilitátorom v technike LegoSeriousPlay a spoluautorom knihy: Manažérske kompetence, Grada Publishing, 2004, Praha

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Banskobystrický kraj , Košický kraj , Nitriansky kraj , Prešovský kraj , Trenčiansky kraj , Trnavský kraj , Žilinský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Spotrebný tovar: odevy a obuv , Stavebníctvo a architektúra , Výroba nábytku , Poľnohospodárstvo , Médiá , Právo , Výskum a veda , Účtovníctvo a audit , Farmaceutický priemysel , Výroba a distribúcia energií , Automobilový priemysel , Financie a poisťovníctvo , Potravinársky priemysel , Doprava a logistika , IT a telekomunikácie , Ubytovacie zariadenia , Zdravotníctvo , Spotrebný tovar: jedlo a nápoje , Chemický priemysel
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
komunikačné zručnosti , vyjednávanie , vzťahy , tímová práca , obchodnícke zručnosti , vedenie ľudí , time manažment , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , motivácia , recruiting , koučing , sebapoznanie , sebavedomie , stres manažment
ucitel
Certifikáty:
LSP- Lego Serious Play , The Orange Frog - pozitívna psychológia v práci manažéra a rozvoja tímov , TASC - The art and science of coaching , cut-e -An Aon assessment solution - online psychometria , Osobnostný poker - projektívna hodnotiaca technika
menu_book
Publikácie:
viacero článkov v Trende a Hospodárskych novinách , Manažérske kompetencie - Grada 2004

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku