O kurze

Akreditovaný kurz KOUČ104 hodín ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu. Tak neváhaj sa stať aj ty súčasťou našej Power Coaching rodiny! Milí priateľ, Vieš, čo v živote chceš dosiahnuť a kde chceš byť? Pozri sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoť, kde sa nachádzaš, či si spokojný alebo sa chceš posunúť ďalej? Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred? Ak túžiš nájsť odpovede, potom je náš kurz pre teba ako stvorený! Pomôžeme ti nie len nájsť cestu, ale privedieme ťa tam, kde by si chcel byť. OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN: Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória Rozdielne školy koučingu Solution focuse koučing a Self koučing Cieľ koučingu – pozitívny, aktívny, etický Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/ Aplikácia koučingu v rôznych profesiách Praktické ukážky koučingu Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie Koučingový rozhovor a silné otázky Aktívny a pasívny jazyk Komunikačné kanály Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing Základné metódy pre business koučing Proces kontroly a zodpovednosť kouča Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča ČO VŠETKO NADOBUDNEŠ? Prax v life, business a executive koučingu, dokonca aj v tímovom koučingu Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti Schopnosť presvedčiť na základe dôvery Schopnosť definovania očakávanych kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu ČO ZAHŔŇA KOMPLETNÝ BALÍK? Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/ Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod. Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč Členstvo v klube absolventov KOUČ 104 10 mentoringov s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/ Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching Učebný materiál Kurz je možné absolvovať aj prezenčne aj formou ONLINE. Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou. TEŠÍME SA NA TEBA (budúceho kouča)!
access_time Dĺžka: 104 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 100
event_note Začiatok kurzu: 20.11.2021 16:00
event_note Koniec kurzu: 01.12.2021 10:16

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší… Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007