Tento kurz sa už odohral.

KOUČ 104 hodín / Akreditovaný kurz Banská Bystrica

O kurze

70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať. Obsahové témy: História koučingu / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor zľava 25% do 15.8.19, t.j. 3075, Eur s DPH / zľava 15% do 15.9.19, t.j. 3485,- Eur s DPH zľava 30% pre študentov psychológie - 2870,- Eur s DPH • možnosť získania finančného príspevku cez úrad práce
access_time Dĺžka: 104 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Banská Bystrica
people_outline Počet miest: 15
event_note Začiatok kurzu: 12.10.2019 08:00
event_note Koniec kurzu: 23.10.2019 16:00

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.

Miesto konania

Banská Bystrica, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007