Tento kurz sa už odohral.

O kurze

Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte, že záujem o človeka je tá skutočná kompetencia hodnotiteľa a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 8
event_note Začiatok kurzu: 02.12.2020 08:30
event_note Koniec kurzu: 02.12.2020 16:30

Osnova kurzu

check Pozitívne a negatívne skúsenosti s hodnotením. Ciele pracovného hodnotenia vo vašej organizácii
check Čo je hodnotenie? Prečo hodnotiť pracovný výkon štandardizovanou metódou?
check Základné predpoklady objektívneho hodnotenia, jeho 3 základné funkcie, prínosy a praktické využitie
check Priebeh procesu hodnotenia
check Metodika a kritériá – hlavné predpoklady úspešnej realizácie procesu hodnotenia
check Problematika definovania kritérií podľa SMART-u
check Hodnotiaca stupnica pri vyhodnocovaní cieľov - definovanie stupňov hodnotenia.
check Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru
check Navodenie atmosféry otvorenosti a dôvery: záujem o človeka ako skutočná kompetencia hodnotiteľa
check Etapy hodnotiaceho rozhovoru a nácvik jednotlivých etáp vo dvojiciach, hranie rolí
check Riešenie problémových situácií v hodnotiacom rozhovore (námietky, kritika...)
check Vyhodnotenie rozvojových aktivít za posledné hodnotiace obdobie
check Stanovovanie nových cieľov na tímovej aj individuálnej úrovni
check Podpora rozvojových aktivít a vyvolanie potreby profesionálneho rastu
check Ako sa zachovať, keď... riešenie konkrétnych náročných situácií z praxe

Lektor je Viera Trnková

>

Som absolventkou psychológie na FF UK v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry som strávila na personálnych útvaroch významných spoločností – Hydrostav, a.s., VUB, a.s., Siemens, s.r.o. –, kde som riadila výberové procesy a tvorbu špecifických programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov. Podieľala som sa na tvorbe personálnych systémov Výberu a Vzdelávania zamestnancov, Hodnotenia výkonu, 360°FB a Assessment centra. Už od r. 1989 trénujem "soft skills" manažérov všetkých úrovní, predajcov, asistentky, hotelových zamestnancov a hlavne svoju srdcovú záležitosť – personalistov v nadobúdaní ich kompetenčných zručností. V súčasnosti som konateľkou, certifikovanou konzultantkou a trénerkou firmy PERKON, spol. s r.o. Zameriavam sa na podporu rozvoja jednotlivcov, či malých skupiniek, ale rovnako aj ucelených kolektívov z firiem a štátnej správy. Teším sa na stretnutia s Vami, pretože každý môj klient ma niečím obohatí.

Pre koho je kurz určený?

Absolvovanie tohto tréningového dňa veľmi ocenia línioví manažéri, personalisti, majitelia firiem, ktorým záleží na objektívnom hodnotení pracovnej výkonnosti jednotlivcov aj celých tímov

Miesto konania

Kladnianska 1521/34, 821 05 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007