Viera Trnková

Teší ma stretávať sa ľuďmi, ktorí pracujú na dosahovaní svojich cieľov a majú radosť z objavovania nových. Veď mnoho ľudí na svojich miestach robí mnoho drobných vecí a práve takto sa mení svet...

Som absolventkou psychológie na FF UK v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry som strávila na personálnych útvaroch významných spoločností – Hydrostav, a.s., VUB, a.s., Siemens, s.r.o. –, kde som riadila výberové procesy a tvorbu špecifických programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov. Podieľala som sa na tvorbe personálnych systémov Výberu a Vzdelávania zamestnancov, Hodnotenia výkonu, 360°FB a Assessment centra. Už od r. 1989 trénujem "soft skills" manažérov všetkých úrovní, predajcov, asistentky, hotelových zamestnancov a hlavne svoju srdcovú záležitosť – personalistov v nadobúdaní ich kompetenčných zručností. V súčasnosti som konateľkou, certifikovanou konzultantkou a trénerkou firmy PERKON, spol. s r.o. Zameriavam sa na podporu rozvoja jednotlivcov, či malých skupiniek, ale rovnako aj ucelených kolektívov z firiem a štátnej správy. Teším sa na stretnutia s Vami, pretože každý môj klient ma niečím obohatí.

room
Miesto pôsobenia:
Bratislavský kraj , Nitriansky kraj , Trnavský kraj , Banskobystrický kraj
work
Profesijné skúsenosti:
Financie a poisťovníctvo , Verejné a neštátne organizácie , manažment , IT a telekomunikácie , Stavebníctvo a architektúra , Automobilový priemysel , Ubytovacie zariadenia
outlined_flag
Jazyky:
Slovenský jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
Personálne zručnosti: výberové procesy, hodnotenie výkonnosti, etické uvoľňovanie , HR project management , pracovná psychodiagnostika , time manažment , Vedenie porád. , recruiting , Konflikty , komunikačné zručnosti , tímová práca , osobná efektivita , vedenie ľudí , Tréning trénerov. , Vyjednávanie. , obchodnícke zručnosti , motivácia , Sebapoznávanie.
ucitel
Certifikáty:
2009: Sedem návykov efektívnych ľudí(Franklin Covey Institut, Praha), 1999: Tréning a rozvoj manažmentu (Thames Valey University, GB), 1998: Hodnotenie zamestnancov(City University, Bratislava) 1997:Príprava a vedenie Assessment Centra(PaPMI) , Train the trainer

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku