Tento kurz je dostupný na objednávku.

Koučing a mentoring ako nástroj sprevádzania kolegov a podriadených

O kurze

Cieľom tréningu je osvojenie si metódy koučingu a mentoringu vďaka uvedomeniu si vlastnej osobnosti a zručností na napĺňanie individuálnych súkromných či pracovných plánov a riešenie vzťahov s okolím. Priblíženie a precvičenie nástroja na podporu a rozvoj kolegov, podriadených a klientov, ktorý umožňuje prekonávať bariéry pri implementácii zručností v každodennej praxi a zmene postoja k problémovým veciam s dôrazom na preberanie osobnej zodpovednosti a dosahovanie výsledkov.
access_time Dĺžka: 16 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 9

Osnova kurzu

check Princípy koučingu a rozdiely medzi koučingom, poradenstvom a mentoringom, psychoterapiou, priateľstvom
check Koučovanie ako metóda rozvoja v práci manažéra pri zvyšovaní výkonnosti zamestnancov – koučing pre tých čo chcú a nie pre „návštevníka“ a sťažovateľa
check Strachy z a pri koučovaní a ako ich prekonávať s klientom a zadávateľom
check Kedy môžeme koučovať a kedy použijem iný spôsob rozhovoru so zamestnancom • Trocha filozofie o tom odkiaľ prišla myšlienka koučovania/ mentoringu
check Proces koučingu - Štruktúra rozhovoru a ako nestratiť niť • Ako počúvať? • Čas v koučovacom procese – ako pomáha, ako ho sledovať a využívať
check Užitočné otázky • Otázky, ktoré definujú realitu • Otázky ktoré otvárajú možnosti • Otázky, ktoré posúvajú rozhovor k cieľu • Otázky, ktoré upevňujú zámer • Otázky, ktoré sa zameriavajú na hľadanie zdrojov
check Prispôsobenie sa komunikačnému partnerovi • Roviny komunikácie – 4 aspekty komunikácie • Používanie reči koučovaného
check Náročný klient, emocionalita v procese koučovania • Kto je pre mňa náročný klient • Odpor voči zmene – pôvod, prejavy a zvládanie rezistencie • Ako byť autentický a profesionál zároveň

Lektor je Roman Kurnický

>

Dvadsať rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako HR manager, konzultant a kouč pre jednotlivcov a organizácie. Roman je inovatívny a systematický lektor hľadajúci neustále najlepšie riešenia pre organizácie. Hľadá integritu medzi slovami a činmi ako jednotlivcov, tak aj organizácií. Absolvoval viacero výcvikov v kariérnom koučingu od LHH. Je držiteľom certifikátu Ericsson College University v TASC , certifikovaným facilitátorom v technike LegoSeriousPlay a spoluautorom knihy: Manažérske kompetence, Grada Publishing, 2004, Praha

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre manažérov, špecialistov či konzultantov, ktorí sa rozhodli do svojej práce vniesť princípy koučingu a mentoringu ako nástroja podpory a rozvoja pri uvoľňovaní potenciálu jednotlivcov alebo tímov.

Miesto konania

Astrová 757/2, 821 01 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007