Tento kurz sa už odohral.

Prejsť na podobný kurz »

O kurze

Súčasná situácia vo firmách je charakteristická stále častejšími zmenami, na ktoré je treba primerane reagovať. Reakcia na zmeny zahŕňa aj vlastnú iniciáciu zmien – zlepšovateľské hnutie. Zamestnancov môžeme rozdeliť na 5 skupín podľa iniciatívy a podľa toho, ako sa zaujímajú o dianie v tíme i vo firme. Každý typ zamestnanca si vyžaduje svoj zvláštny spôsob vedenia, aby podával maximálny výkon a prejavoval maximálnu iniciatívu. Pri použití nevhodných spôsobov vedenia klesá výkon i iniciatíva zamestnancov. Prvým krokom k tomu, aby ste mohli rozvíjať iniciatívu zamestnanca je pomenovať aký typ zamestnanca podľa iniciatívy ten dotyčný je. Tie typy sú: 1. Tiger 2. Kôň 3. Dorastenec 4. Dospelý 5. Múdry. Ak chcete pochopiť, akú iniciatívu majú zamestnanci – Tigri, tak si predstavte tigra v cirkuse. Kedy ten tiger preskočí horiacu obruč? Keď krotiteľ praskne bičom a keď po preskoku dostane odmenu – maškrtu. Zamestnanci Tigre sú na tom úplne rovnako. Nepodajú výkon, ak nad nimi nestojí šéf s cukrom a bičom. Títo zamestnanci sa vôbec nezaujímajú o to, čím žije firma, čím žije spoločnosť. Nie sú schopní uvažovať o sebe ako o súčasti tímu. Jediné čo ich zaujíma je bič a ten cukor, ktorý dostanú, keď urobia požadovaný úkon. Často zamestnanci Tigre nadávajú na systém, na pravidlá, na povinnosti. To preto, že oni sú vo svojej podstate veľmi neistí. Tým, že sa nezaujímajú o to, ako funguje svet okolo nich tak často nevedia, ako ovplyvniť to, čo sa im v živote deje. Tým, že nadávajú a útočia na systém a pravidlá v podstate skúšajú pevnosť mreží v cirkuse. Keď dostanú ranu (elektrickým prúdom, alebo bičom), tak sa upokoja, pretože zistia, že mreža je pevná. Tá mreža je v podstate ich jediná istota v živote. Druhým krokom pri rozvoji iniciatívy zamestnancov je určiť svoj manažérsky prístup k zamestnancom. S Tigrom je treba jednať ako Krotiteľ a tým mu dodávať potrebnú istotu v práci. Ak k nemu zvolíte iný prístup, tak vám hrozí, že vás Tiger zožerie. Ak sa naučíte odhadnúť typ iniciatívy svojich zamestnancov a prispôsobiť svoje vedenie ich typu iniciatívy, zvyšujete pravdepodobnosť, že sa iniciatíva vašich zamestnancov začne rozvíjať. Toto všetko sa naučíte na online školení Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov. Na školení dostanete aj dotazník, pomocou ktorého viete pomenovať typ iniciatívy vašich zamestnancov, aj svoj typ manažérskeho prístupu. Cieľ školenia: Na školení si pomocou dotazníka určíte svoj obvyklý spôsob vedenia ľudí a tiež k akým typom podľa iniciatívy patria Vaši zamestnanci. To Vám pomôže zvoliť správne nástroje pri zvyšovaní výkonov a podpore ich iniciatívy. Témy školenia: – Stratégie dosahovania úspechu – Manažér a iniciatíva ľudí – Manažérsky prístup k ľuďom – Spätná väzba pre rozvoj iniciatívy – Cena za rozvoj iniciatívy
access_time Dĺžka: 5 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 8
event_note Začiatok kurzu: 28.06.2022 09:00
event_note Koniec kurzu: 28.06.2022 16:00

Lektor je Alexander Birčák

>

Manažérsky kouč a školiteľ. Bývalý riaditeľ marketingu vo Wüstenrote v Prahe, predseda predstavenstva Sokolovských strojíren, riaditeľ marketingu Linde Technoplyn v Prahe a poradca generálneho riaditeľa České podnikatelské pojišťovny v Prahe. Na prelome tisícročia vyhorel, čo ho viedlo k štúdiu zvládania emócií, stresu a komunikácie. Začal sa venovať koučovaniu a osobnému rozvoju. V r. 2013 založil pobočku rečníckeho klubu Toastmasters v Košiciach.

Pre koho je kurz určený?

Pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodníkov, podnikateľov, živnostníkov a záujemcov o tématiku.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora