Tento kurz sa už odohral.

VZŤAHOVÝ KOUČING - rozvoj kľúčových kompetencií kouča II.

O kurze

Koučing klientov v oblasti vzťahových tém a koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – vzťahy partnerské, rodinné, susedské, pracovné, v biznise, medzi ľuďmi a.i. Kurz je schválený ICF – absolvovaním získaš CCE body. Kurz nadväzuje na Vzťahový koučing I. Vzťahové témy patria medzi najčastejšie u klientov pri life koučingu. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie povedomia klientov a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii. Ako v klientovi vzbudiť uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že vzťahy súvisia s nimi samotnými. OBSAH KURZU: 1. Vzťah klienta k sebe Zameranie pozornosti klienta na svoju osobu Prijatie samého seba Porozumenie svojim emóciám Uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny Praktický nácvik Práca s klientom s dôrazom na 8 kľúčových kompetencií ICF 2. Vzťah klienta k ostatným Uvedomenie si vzťahov Rozvoj vzťahového intelektu – emočná, sociálna a vzťahová inteligencia Zmena v klientovi s odrazom na prežívanie vzťahov Vrátenie/prevzatie zodpovednosti klientom Situačné príklady – partnerské vzťahy, vzťahy medzi blízkymi, vzťahy na pracovisku Práca s klientom s dôrazom na 8 kľúčových kompetencií ICF ČO ZÍSKAŠ? Kurz je schválený International Coach Federation (ICF) ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získaš CCE body Certifikát ACPC od Power Coaching Nové informácie a vedomosti! CCE BODY CCE sa považuje za doplnkové a pokročilé vzdelávanie pre tých, ktorí chcú získať nové vzdelanie a / alebo tých, ktorí obnovujú svoje poverenia ICF Absolvovaním kurzu získaš CCE body, ktoré sa ti zarátavajú do ďalšieho vzdelávania koučov, napr. pri žiadaní certifikácie ACC, PCC, MCC Získate spolu 12 CCE bodov /11,5 bodov – Core Competencies a 0,5 boda Resource Development/ získate certifikát o absolvovaní ďalšieho vzdelávania pre koučov, CCE Tešíme sa na teba!
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 100
event_note Začiatok kurzu: 28.09.2021 08:00
event_note Koniec kurzu: 28.09.2021 16:00

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Tento kurz je vhodný pre absolventov kurzu : VZŤAHOVÝ KOUČING s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií kouča I.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007