Tento kurz sa už odohral.

VZŤAHOVÝ KOUČING - rozvoj kľúčových kompetencií kouča I.

O kurze

Vzťahový koučing sa týka každého jedinca. Ako dosiahnuť želaný výsledok harmónie vzťahov ? Koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – v partnerstve, rodine, susedstve, práci, biznise, medzi ľuďmi. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie sebavedomia klientov. Ukážeme si, ako v praxi hovoriť o pocitoch, či našich myšlienkach, vďaka čomu budeš vedieť ako kouč posúvať klientov ďalej, aby vedeli svoje myšlienky a názory prezentovať medzi ľuďmi a nemali problém s komunikáciou. Dôležité je sústrediť sa na želaný výsledok, každý sám zodpovedá za svoj “podiel” vo vzťahu, či už ide o vzťah rodinný, partnerský alebo kamarátsky. ČO VŠETKO SA NAUČÍŠ: Plnohodnotnej komunikácii s klientmi Ako zaujať pozíciu kouča Schopnosť zvládať reakcie klientov Ako koučovať 2 a viacero strán Metódy vzťahového koučingu Komplexná aplikácia v praxi Ako dosiahnuť želaný výsledok Ako aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácií ČO ZÍSKAŠ? Kurz je schválený International Coach Federation (ICF) ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získaš CCE body. Certifikát ACPC vrátane CCE bodov Nové informácie a vedomosti!
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 100
event_note Začiatok kurzu: 27.09.2021 00:00
event_note Koniec kurzu: 27.09.2021 16:00

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Koučov, Absolventov výcvikov koučingu Pomáhajúce profesie (terapeuti a pod.) Osoby v riadiacich a vedúcich pozíciách Osoby vedúce tím ľudí Klientom budeš môcť po kurze ukázať, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy. Pochopia, že vzťahy súvisia s nimi samotnými, ich správaním a pod. Nájdu spoločne riešenia, ktoré sú pre nich najideálnejšie.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007