Tento kurz sa už odohral.

O kurze

Psychohygiena, vlastný rozvoj, práca so sebou samým... Spoznajte inovatívnu cestu ako pomôcť sebe a deťom prekonať ich problémy so správaním a emóciami. Výchova plná zábavy, kreativity a hravosti. Pripraví Vaše deti na prekonávanie prekážok v živote. Naučte sa koučovať detské zručnosti na workshope s minimom teórie, avšak plnom nácviku užitočných techník. Zábavná a kreatívna metóda ako sa dieťa pomocou naučenia sa nových schopností zbaví nežiaduceho správania. Pomôže rodičom vhodne komunikovať a spolupracovať s dieťaťom na riešení jeho problémov. Ľahko naučiteľné kroky užitočné nielen pre rodičov umožnia výchovu v emočne priaznivej a bezpečnej atmosfére, bez zvýšenej nervozity. Učí deti prebrať zodpovednosť za svoje činy a vedie ich k samostatnosti. Dieťa si osvojí hravý a pozitívny spôsob prekonávania problémov, ktorý mu v dospelosti bude ešte veľakrát slúžiť. Zapája nielen dieťa ale aj jeho okolie (kamarátov, rodičov, učiteľov, ... ) tak, aby na tom každý rád podporne participoval. Využíva princípy koučingu zameraného na riešenie v prístupnej a hravej podobe. Je to workshop, čiže forma učenia sa je veľmi hravá, interaktívna a bude prebiehať na Vašich praktických situáciách. Minimum teórie, avšak veľa nácviku užitočných techník.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 04.02.2021 08:30
event_note Koniec kurzu: 04.02.2021 16:30

Lektor je Branislav Hromada

>

Pomáham organizáciám a jednotlivcom dostať sa tam, kde si želajú byť/naplniť ich potenciál. Využívam pritom rôzne techniky a metodiky (tréningy a workshopy, koučing, terapia, hypnoterapia, mentoring). Špecializujem sa na získavanie funkčných riešení pre klientov. V tréningoch sa zameriavam na osvojenie vedomostí a zručností veľmi živou a interaktívnou formou. Dávam dôraz aby „učenie sa“ prebiehalo na reáliách klientov. Rád využívam kombináciu trénerského a koučingového prístupu. Trénujem 2 oblasti: profesionálne obchodné a manažérske zručnosti. V inšpiratívnych workshopoch sa zameriavam menej na odovzdávanie vedomostí, ale skôr na osvojenie si zručností, no najmä inšpirujem k zmene postojov. Využívam Brief Coaching a Solution Focused coaching, ktorý podnecuje rozmýšľať o možných riešeniach oveľa viac, než o problémoch a prekážkach.

Pre koho je kurz určený?

ktokoľvek, kto sa stará o deti (rodičia, opatrovatelia), prípadne učitelia

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007