Ako motivovať v súčasných podmienkach?

O kurze

Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie a riešenie špecifických problémov vo vedení tímov v súčasnom-prevažne online prostredí. Na stretnutie pozývame najmä manažérov a personalistov. Zameriame sa na riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivitu v dosahovaní cieľov, výmenu skúseností.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 02.06.2021 08:30
event_note Koniec kurzu: 02.06.2021 16:30

Osnova kurzu

check Pozitívne skúsenosti s manažovaním výkonnosti pred rokom a dnes. Prečo sú ľudia demotivovaní?
check Vieme, čo dnes ľudia potrebujú? Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov.
check Predpoklady pracovnej výkonnosti, zvyšovanie pracovného výkonu a možnosti jeho manažovaniadentifikácia vlastných motivátorov - sebapoznávací dotazník
check Riadiaci štýl ako významný motivátor - ale čo s ním v online prostredí?
check Manažérska komunikácia v online vedení ľudí. Ako viesť tímové stretnutie zaujímavo, interaktívne, aj online
check Hodnotenie pracovnej výkonnosti ako riadiaci nástroj
check Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov
check Na požiadanie: Premietnutie a analýza špeciálneho edukačného filmu s tématikou motivačného riadenia

Lektor je Viera Trnková

>

Som absolventkou psychológie na FF UK v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry som strávila na personálnych útvaroch významných spoločností – Hydrostav, a.s., VUB, a.s., Siemens, s.r.o. –, kde som riadila výberové procesy a tvorbu špecifických programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov. Podieľala som sa na tvorbe personálnych systémov Výberu a Vzdelávania zamestnancov, Hodnotenia výkonu, 360°FB a Assessment centra. Už od r. 1989 trénujem "soft skills" manažérov všetkých úrovní, predajcov, asistentky, hotelových zamestnancov a hlavne svoju srdcovú záležitosť – personalistov v nadobúdaní ich kompetenčných zručností. V súčasnosti som konateľkou, certifikovanou konzultantkou a trénerkou firmy PERKON, spol. s r.o. Zameriavam sa na podporu rozvoja jednotlivcov, či malých skupiniek, ale rovnako aj ucelených kolektívov z firiem a štátnej správy. Teším sa na stretnutia s Vami, pretože každý môj klient ma niečím obohatí.

Pre koho je kurz určený?

Interaktívny jednodňový kurz je určený manažérom a personalistom ako aj majiteľom firiem, ktorí sa snažia zvyšovať výkonnosť svojho tímu prostredníctvom motivovaných jednotlivcov.

Miesto konania

Kladnianska 1521/34, 821 05 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007