Tento kurz sa už odohral.

O kurze

Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré najprv nepoznal. Patrí medzi základné psychologické kategórie v oblasti myslenia. Znamená tvorivosť, schopnosť hľadať nápady, riešiť problémy novým, neobvyklým spôsobom. Kreativita je jedna z kľúčových kompetencií, ktorá napomáha rozvoju osobného potenciálu k dosahovaniu inovatívnych myšlienok a jedinečných projektov. „Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva“ (Albert Einstein)
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 08.10.2020 09:00
event_note Koniec kurzu: 08.10.2020 16:00

Osnova kurzu

check vysvetlenie pojmu kreativita
check ako pracuje náš mozog
check myšlienkové mapy a ich zmysel a význam v biznise
check návody a rady, ako využívať svoj potenciál
check odkrývanie vlastného kreatívneho myslenia
check ako my kreativita môže zmeniť a uľahčiť život
check 12 tipov, ako naštartovať svoju kreativitu v vyššej efektivite
check kompetencie budúcnosti a ich využitie
check Selfmanažment&Selfleadership prostredníctvom vizualizácie
check každý účastník bude odchádzať s vizualizáciou pomocou myšlienkovej mapy, ktorá bude vyobrazením jeho nastavenia, hodnôt, silných stránok a vízie s konkrétnymi krokmi pre nasledujúce obdobie

Lektor je Mária Mellenová

>

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti osobného rozvoja, komunikácie, zvyšovania ľudského potenciálu, soft skills, leadershipu, zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Komunikácia je základ - má veľký význam vo všetkých oblastiach života a odzrkadľuje, ako nás vníma a akceptuje okolie. S dlhoročnými skúsenosťami pôsobiaca nielen v priamom obchode, na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti odovzdávam v rámci vzdelávania osobného rozvoja svoje praktické skúsenosti. Vytvára vlastné inovatívne vzdelávacie projekty. Certifikovaná lektorka osobnostných profilov Lumina Learning a Facet5, ktoré prispievajú k uvedomeniu si svojich jednotlivých kvalít a faktorov pomáhajúce k lepšiemu osobnostnému a profesijnému rastu, vzájomnej synergie jednotlivých tímov, čo prispieva k vyššej výkonnosti a vzájomnému pochopeniu.

Pre koho je kurz určený?

- lídri, manažéri, HR manažéri, vedúci zamestnanci, zamestnanci so záujmom o zvyšovanie svojej odolnosti a angažovanosti na svojom vlastnom živote

Miesto konania

Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007