Tento kurz sa už odohral.

Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru | Interatívny kurz

O kurze

Stretávate sa často s nesprávnym pochopením hodnotiaceho pohovoru? Čo je dôležité? Na tomto kurze sa oboznámite so spôsobmi práce s motiváciou prostredníctvom hodnotiacim rozhovorom ako jedného zo základných manažérskych nástrojov. Správne načasovanie, zvolený jazyk, komunikačná forma prejavu, miesto a iné faktora, ktoré sú dôležité prvky. AKO profesionálne a nadhľadom sa pripraviť a viesť hodnotiaci pohovor, ktorý je základom prežitia úspechu, rozvoja schopností a efektivity práce ľudí. AKO na NA TO INAK v manažérskej pozícii, ktorá sa pokladá za jednu z najdôležitejších interpersonálnych znalostí lídra, manažéra, majiteľa spoločnosti. AKO sa vyvarovať chýb, nedostatkov...a mnoho iného.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 15.10.2020 09:00
event_note Koniec kurzu: 15.10.2020 16:00

Osnova kurzu

check hodnotiaci pohovor - význam a dopad
check ako zvládať konfliktné situácie
check 3 základné piliere v procese
check komunikácia orientovaná na riešenie
check motivačné faktory na dosahovanie cieľov
check práca s tímom a vplyv hodnotiacich pohovorov
check aké sú princípy efektívnej kontroly
check 5 zásad, na ktoré nazabúdať
check stratégia 10 bodov
check každý účastník obdrží zoznam podporných koučovacích otázok ako pomôcku
check interaktívny tréning , výmena skúseností z praxe, riešime konkrétne situácie, prichádzajú odpovede a riešenia

Lektor je Mgr. Mária Mellenová

>

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti osobného rozvoja, komunikácie, zvyšovania ľudského potenciálu, soft skills, leadershipu, zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Komunikácia je základ - má veľký význam vo všetkých oblastiach života a odzrkadľuje, ako nás vníma a akceptuje okolie. S dlhoročnými skúsenosťami pôsobiaca nielen v priamom obchode, na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti odovzdávam v rámci vzdelávania osobného rozvoja svoje praktické skúsenosti. Vytvára vlastné inovatívne vzdelávacie projekty. Certifikovaná lektorka/koučka Lumina Learning - prispieva k uvedomeniu si svojich jednotlivých kvalít a faktorov pomáhajúce k lepšiemu osobnostnému a profesijnému rastu, vzájomnej synergie jednotlivých tímov, čo prispieva k vyššej výkonnosti a vzájomnému pochopeniu. Na základe dlhoročných skúseností som lektor a mentor finančného vzdelávania - učím ľudí, ako porozumieť financiám. Som autorka projektu "Peniaze Pre Život".

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre manažérov, vedúcich pracovníkov, lídrov, majiteľov firiem, ktorí vnímajú spätnú väzbu, ako jeden z dôležitých nástrojov, ako správnym spôsobom motivovať ľudí k požadovaným výkonom. PRE ľudí, ktorí chcú vedieť viac, chcú zmeniť postoj k spätnej väzbe, chcú načerpať nové nápady ako to robiť lepšie a inak.

Miesto konania

Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007