Tento kurz sa už odohral.

Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru | Interatívny kurz | BA

O kurze

Stretávate sa často s nesprávnym pochopením hodnotiaceho pohovoru? Čo je dôležité? Na tomto kurze sa oboznámite so spôsobmi práce s motiváciou prostredníctvom hodnotiacim rozhovorom ako jedného zo základných manažérskych nástrojov. Správne načasovanie, zvolený jazyk, komunikačná forma prejavu, miesto a iné faktora, ktoré sú dôležité prvky. AKO profesionálne a nadhľadom sa pripraviť a viesť hodnotiaci pohovor, ktorý je základom prežitia úspechu, rozvoja schopností a efektivity práce ľudí. AKO na NA TO INAK v manažérskej pozícii, ktorá sa pokladá za jednu z najdôležitejších interpersonálnych znalostí lídra, manažéra, majiteľa spoločnosti. AKO sa vyvarovať chýb, nedostatkov...a mnoho iného.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 8
event_note Začiatok kurzu: 19.03.2020 09:00
event_note Koniec kurzu: 19.03.2020 16:00

Osnova kurzu

check hodnotiaci pohovor - význam a dopad
check ako zvládať konfliktné situácie
check 3 základné piliere v procese
check komunikácia orientovaná na riešenie
check motivačné faktory na dosahovanie cieľov
check práca s tímom a vplyv hodnotiacich pohovorov
check aké sú princípy efektívnej kontroly
check 5 zásad, na ktoré nazabúdať
check stratégia 10 bodov
check každý účastník obdrží zoznam podporných koučovacích otázok ako pomôcku
check interaktívny tréning , výmena skúseností z praxe, riešime konkrétne situácie, prichádzajú odpovede a riešenia

Lektor je Mária Mellenová

>

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti osobného rozvoja, komunikácie, zvyšovania ľudského potenciálu, soft skills, leadershipu, zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Komunikácia je základ - má veľký význam vo všetkých oblastiach života a odzrkadľuje, ako nás vníma a akceptuje okolie. S dlhoročnými skúsenosťami pôsobiaca nielen v priamom obchode, na manažérskej pozícii v nadnárodnej spoločnosti odovzdávam v rámci vzdelávania osobného rozvoja svoje praktické skúsenosti. Vytvára vlastné inovatívne vzdelávacie projekty. Certifikovaná lektorka osobnostných profilov Lumina Learning a Facet5, ktoré prispievajú k uvedomeniu si svojich jednotlivých kvalít a faktorov pomáhajúce k lepšiemu osobnostnému a profesijnému rastu, vzájomnej synergie jednotlivých tímov, čo prispieva k vyššej výkonnosti a vzájomnému pochopeniu.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre manažérov, vedúcich pracovníkov, lídrov, majiteľov firiem, ktorí vnímajú spätnú väzbu, ako jeden z dôležitých nástrojov, ako správnym spôsobom motivovať ľudí k požadovaným výkonom. PRE ľudí, ktorí chcú vedieť viac, chcú zmeniť postoj k spätnej väzbe, chcú načerpať nové nápady ako to robiť lepšie a inak.

Miesto konania

Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 908+4219 963 007