Domov InšpirácieCOVID-19 Rýchly prieskum o firemnom vzdelávaní.

Rýchly prieskum o firemnom vzdelávaní.

zdroj: pixabay.com

Rozhodnutia sa majú robiť na základe dát. A zozbierať dáta môže byť niekedy ťažké. Tak sa stalo i v mojom rýchlom prieskume (20.4.-4.5.2020) o firemnom vzdelávaní počas karanténnych opatrení a o vyhliadkach na najbližšie obdobie. Počas dvoch týždňov sa mi podarilo zozbierať 13 kompletných odpovedí spomedzi CEO, CHRO, COO, CFO a špecialistov, teda od ľudí, ktorí majú „kľúče od miešačky“ a rozhodujú o personálnych nákladoch. Chcel som sa vyhnúť priamemu oslovovaniu, pretože v kritických chvíľach máme všetci úplne iné starosti. Rovnako som sa chcel vyhnúť odpovediam ľudí, ktorí o firemnom vzdelávaní nerozhodujú. 13 odpovedí nie je veľa, o to viac si vážim čas a ochotu zdieľať svoje názory u všetkých zúčastnených. Ešte raz, veľká vďaka za odpovede. 

Kto boli účastníci?

Prieskumu sa zúčastnilo 5 HR manažérov, 4 CEO a po jednom COO, manažér vzdelávania, vedúci úseku vzdelávania a školiteľ. 

Z akých oblasti podnikania boli účastníci? 

Najväčšie zastúpenie v prieskume má bankovníctvo, poisťovníctvo a financie (3), nasleduje automotive a strojárstvo (2), stavebníctvo (2) a po jednom zástupcovi má elektrotechnika, IT a telko, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, služby, zdravotníctvo a Shared Services. 

Ako sa dotkla súčasná situácia podnikania respondentov? 

9 účastníkov prieskumu priznalo zníženie objednávok a tržieb. 3 účastníkov sa súčasná situácia výraznejšie nedotkla a iba 1 účastník potvrdil zatvorenie prevádzky z rozhodnutia štátu. 

Ako zúčastnené firmy zareagovali vo firemnom vzdelávaní? 

Náhle zmrazenie života pocítilo aj firemné vzdelávanie. Priamo v súvislosti s krízou COVID 19 potvrdilo 8 respondentov náhle a prudké zníženie nákladov na externé vzdelávanie a rušenie už naplánovaných aktivít. Naopak, 5 respondentov uviedlo, že náklady aj naplánované aktivity zostali nezmenené. 

Bude znižovanie nákladov pokračovať? 

Ďalšie znižovanie nákladov na externé vzdelávanie potvrdzuje 5 respondentov.  U 8 respondentov s ďalším šetrením už nepočítajú.  

Čo čaká firemné vzdelávanie v najbližšom období? 

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sa firmy budú snažiť zabezpečiť internými zamestnancami (4 odpovede), alebo ho úplne pozastavia (3). V troch zúčastnených firmách nedôjde k zmenám a budú pokračovať v nastavenom systéme. Nový začiatok, spojený s prehodnotením vzdelávacích plánov, doterajších zmlúv a obstarávaní je cestou pre 2 respondentov a 1 účastník priamo uviedol prekopanie vzdelávania od základov a zameranie sa na návratnosť investícií. Obsahové zmeny so súčasnými dodávateľmi plánuje 1 respondent a 2 respondenti potvrdzujú prechod na elektronické a dištančné formy vzdelávania (webináre, online kurzy, videozáznamy a pod.). 

Podľa čoho si budú účastníci vyberať externého vzdelávateľa?  

Pri tejto otázke bolo možné uviesť viacero odpovedí. Až 10 účastníkov potvrdilo, že dôležitým kritériom bude doterajšia spolupráca, nasledovala odborná prax (9), referencie (5), cena (4) a posledným z vybraných kritérií bola ponuka čo najväčšieho množstva tém (1). 

Aké témy budú počas a po kríze dôležité? 

Aj pri tejto otázke bolo možné uviesť viac odpovedí. Za najdôležitejšiu považujú účastníci tému riadenia zmien (7). Témy komunikačné zručnosti, zvládanie stresu a organizačný manažment považuje za dôležíté 5 respondentov. Aktuálne budú aj manažérske zručnosti, predajné zručnosti, riadenie času a projektový manažment (po 3 odpovede). K témam, ktorým sa zúčastnené firmy budú venovať patria aj riešenie problémov (konflikty, prepúšťanie a pod.), IT kurzy a témy zamerané na šťastie v práci (1). Samozrejmosťou ostávajú zákonné školenia. 

Aké formy vzdelávania budú počas aj po kríze uprednostňované? 

Karanténne opatrenia zrýchlili reformné procesy vo formálnom vzdelávaní. V tom firemnom podľa respondentov príde tiež k určitým pohybom. Dlhšie workshopy a kurzy s lektormi budú uprednostňované v 6 firmách, naopak v 5 uprednostnia kratšie online kurzy a webináre s lektormi. Individuálny koučing uprednostní 1 účastník a jeden uviedol, že online vzdelávanie budú využívať len počas krízy a po kríze sa určite vrátia k overenej forme vzdelávania cez lektorov.

To je všetko. 

Na tomto mieste malo nasledovať moje zhrnutie a môj pohľad na to čo sa s firemným vzdelávaním stalo a ako sa zotaví.  Namiesto toho však zopakujem, že získavanie dát v krízových časoch nie je jednoduché a 13 odpovedí nie je dosť na komplexný pohľad a predpovede. Záver si teda musíte urobiť sami. Aj z toho mála dát však vidieť, aspoň v obrysoch, svetlo na konci tunela. 

Hlavu hore a do práce, priatelia. 🙂  

Podobné články

Zanechať komentár