Domov InšpirácieCOVID-19 Ako prebudiť svoje vnútorné zdroje

Ako prebudiť svoje vnútorné zdroje

Autor: Renata Taligová

Či veríme, či nie, sú to práve prekážky, výzvy a stresové situácie, ktoré v nás prebúdzajú vnútorné zdroje, ktoré by za priaznivých okolností ostali skryté. Je to ako s chrípkou. Naše telo sa vtedy zmobilizuje a vyšle do  boja s vírusom protilátky. Aby tak však mohlo v situácii ohrozenia urobiť, musíme mu vopred umožniť posilňovať imunitný systém, či už očkovaním, alebo zdravou stravou a pravidelným pohybom na čerstvom  vzduchu. Rovnako je to aj s našou duševnou odolnosťou, odborne nazývanou rezilienciou. Je to nadstavbová vlastnosť, vyššia duševná schopnosť, ktorá nám umožní odolávať ohrozujúcim vplyvom prostredia, efektívne zvládať záťaž a čeliť aktuálnym výzvam.

To, čomu momentálne čelí celý svet je veľkou výzvou,  ktorá vzbudzuje rešpekt, prebúdza strach a v niektorých prípadoch aj paniku. Strach je človeku geneticky daný, tisícročia mu umožňoval prežiť, a je teda úplne prirodzený. Je na nás, do akej miery  ho dokážeme prijať, spracovať a správne pochopiť.

Budovanie vnútornej odolnosti je proces, na ktorom môžeme začať pracovať my sami, kdekoľvek a kedykoľvek, a teraz je, myslím, ten správny čas. Pripravila som pre vás pár praktických tipov, ako na to.

Odporúčam nerobiť ich naraz, neprebehnúť ich len očami, ale nájsť si na ne pravidelne počas nasledujúcich dní čas. Môžete si ich napísať na kartičky a trikrát denne jednu vytiahnuť. Úplne ideálne by bolo zapojiť do toho aj členov rodiny či blízkych.

1. Vedomé zameranie mysle

Nemyslime na to, ako veľmi ovplyvnil covid náš život, ako nás obmedzil, čo všetko v najbližšom období nemôžeme robiť a aký to bude mať dopad. To vieme všetci a lamentovanie nám nepomôže. Zamerajme sa na to, čo robiť môžeme.

Položme si otázky:

 • Čo je pre mňa v tejto situácii najdôležitejšie?
 • Čo je pre mňa zdrojom radosti?
 • Čo sú moje silné stránky a ako ich môžem teraz využiť?
 • Čo robím rada/ rád, ale nemala/nemal som na to doteraz čas?
 • Za čo som vo svojom živote vďačná/vďačný?
 • Kto mi pomáha prekonávať  ťažké situácie?
 • Ktoré sny sa mi splnili a ktoré si ešte chcem splniť? Čo preto musím urobiť?

2. Zmeňme uhol pohľadu

Nemožno poprieť, že situácia, v ktorej sme sa ocitli, je vážna a zasiahne mnohé oblasti nášho života. Skúsme sa však na všetky čiastkové aspekty, ktoré nám to prináša, pozrieť z inej perspektívy. Neštylizujme sa do pozície bezmocných obetí. Interpretujme túto krízu ako súčasť vlastného príbehu. Nevnímajme to ako prekážku, ale ako výzvu. Ako niečo, čo nás malo zastaviť, spomaliť, dať nám čas na seba, na svojich blízkych, na uvedomenie skutočných hodnôt a životných priorít, možno na nové smerovanie a na zmenu. Číňania slovo „kríza“ píšu dvomi ťahmi: jeden znamená nebezpečenstvo, druhý možnosť. Aj v tejto situácii vnímajme nie len ohrozenie, ale aj príležitosť. Opäť si odpovedzte na otázky:

 • Čo pozitívne mi môže táto situácia priniesť?
 • Čo môžem vlastnými silami ovplyvniť, zmeniť, zlepšiť?
 • Ktoré konkrétne kroky môžem podniknúť?

3. Podporme seba, podporme iných

To, ako o sebe rozmýšľame, ako sa vnímame a ako máme ukotvenú sebahodnotu, sebavedomie a sebalásku, ovplyvňuje všetko, čo robíme, ako to robíme a ako nás vidí okolie.  Súčasťou našej osobnosti je aj reziliencia, ktorá sa mení v čase podľa aktuálnych výziev a zaťažkávajúcich skúšok, a ktorú máme práve teraz príležitosť rozvíjať a cvičiť tak, ako svaly. Zmobilizujeme tak všetky naše vnútorné zdroje a náš skrytý potenciál.

Podporme sami seba tým, že o sebe začneme inak uvažovať: že sa pochválime, ak sa nám niečo podarí, a že si odpustíme, ak nám niečo nevyjde.  Že si budeme sami seba vážiť a budeme mať sami seba radi. Tým vyšleme podvedomý, ale jasný a silný signál do nášho okolia. Keď človek verí sám sebe, nemusí o tom presviedčať ostatných. Skrátka to vyžaruje. A hoci nevieme odstrániť vonkajšie stresory, tie vnútorné áno. Odpustime si konečne chyby minulosti a zamerajme sa na to, čo je teraz. Pouvažujte:

 • Čím si môžem dnes urobiť radosť?
 • Čo môžem v tomto období urobiť pre svoje zdravie?
 • Ako môžem zlepšiť vzťah k vlastnému telu?

Pomôžte si sebapodporujúcimi výrokmi a rozhodnutiami:

 • Budem na seba láskavá/láskavý.
 • Som silná/silný a toto ma posilní ešte viac.
 • Táto situácia je dočasná a ja ju zvládnem.
 • Je to len skúška. A ja v nej obstojím!

Podporme iných tým, že im dáme vedieť, že sme tu pre nich.  Je dôležité, aby sme nie len mali oporu, ale aj boli oporou pre ostatných.

 • Čo môžem v tejto situácii urobiť pre svojich blízkych?
 • Čím môžem dnes urobiť niekomu radosť?
 • Čo môžem urobiť pre niekoho, s kým nemôžem byť momentálne v kontakte?

Verte, že aj jedným obyčajným telefonátom môžete niekomu zlepšiť deň, pomôcť mu prekonať strach či pocit z osamotenia. Urobte si zoznam ľudí, ktorým sa pravidelne ozvete a dáte im najavo, že na nich myslíte.

4. Inšpirujme sa

Inšpirujme sa nie len veľkými osobnosťami, ale aj bežnými ľuďmi, ktorí aj v týchto ťažkých časoch nehľadiac na vlastné ohrozenie konajú pre dobro nás všetkých. Všímajme si drobné ľudské gestá, ktoré zmierňujú ťarchu týchto dní. Odolní jedinci často disponujú vzdorom, ktorým čelia prekážkam a pomáha im vydržať. Neúnavní ľudia považujú prekážky za hnací motor, ktorý im nedovolí vzdávať sa. Účinná môže byť aj tzv. gestalt psychológia, ktorá nás podporuje v tom, aby sme prijali všetky stránky našej osobnosti, pretože všetky majú konkrétny význam v našom živote. Vďaka nim sa môžeme flexibilne rozhodovať o tom, ktorú svoju vlastnosť použijeme v danej situácii.

Priznám sa, že mňa veľmi inšpirujú rôzne motivačné myšlienky, pretože v nich vidím kľúčové paralely s mojím životom. Vždy mám nejaké na nástenke, na chladničke, založené v knihe či zapísané v diári na daný týždeň. Vystihujú to, kde sa momentálne nachádzam a ako sa cítim. Odpútavam sa nimi od samotného problému smerom k možnostiam a riešeniam.

Na tieto dni vyberiem aspoň zopár:

 • Ťažké skúšky života sa nám nepletú do života preto, aby nás zlomili, ale preto, aby nás posilnili.
 • Nie je odvážny ten, čo sa nebojí. Odvážny je ten, kto sa tomu strachu postaví.
 • Odolnosť je ako sval. Čím viac ju používaš, tým silnejšia je.
 • Ak niečo nemôžeš zmeniť, zmeň spôsob, akým o tom uvažuješ.
 • Človek je silný vtedy, keď dokáže povzbudiť sám seba.
 • Najlepší spôsob, ako reagovať na cudziu zlú energiu, je nereagovať vôbec.
 • Usmievajte sa. Úsmev presvedčí dušu, že je všetko vporiadku J

 5. Majme plán

Či už v týchto krízových týždňoch chodíte do práce, alebo ste doma, sami alebo s rodinou, plánujte svoj čas. Nemajte „prázdne“ dni.  Vymyslite si aktivity, spíšte si práce, na ktoré ste doteraz nemali čas a možnosti.  Niečo produkujte, vyrábajte, tvorte, opravujte, vylepšujte tak, aby ste sa na sklonku dňa otočili a s uspokojením zistili, že ste v daný deň niečo dokázali. Samozrejme, nezabudnite sa pochváliť a patrične odmeniť! A večer, ešte kým pôjdete spať, naplánujte si ďalší deň. Snažte sa mať pred sebou vždy niečo, akúkoľvek banalitu, maličkosť, na ktorú sa budete tešiť.

A každý deň sa nezabudnite usmiať. Opakujte si: ….úsmev presvedčí dušu, že……

Autor: Renata Taligová

Zameriavam sa na osobnostný a kariérny rast svojich klientov. Pomáham im budovať odolnosť voči stresu, schopnosť efektívne komunikovať a vytvárať silný prvý dojem. Učím ich kultivovať a využívať celkovú reč tela a zároveň vedieť odhadnúť obchodného partnera za pár sekúnd. Do vášho pracovného prostredia implementujem účinnú firemnú kultúru a vytvorím stratégiu permanentného budovania vašej silnej a jedinečnej značky. Do svojej práce vkladám energiu, odhodlanie a nové prístupy, aby boli moje kurzy zážitkom a novým impulzom v pracovnom i osobnom živote mojich klientov.

Podobné články

Zanechať komentár