Domov Diverzita a inklúzia Diverzita a inklúzia: Kľúč k vyššej produktivite zamestnancov a šťastnej firemnej kultúre

Diverzita a inklúzia: Kľúč k vyššej produktivite zamestnancov a šťastnej firemnej kultúre

Autor: Martina Zvolenská

Prezentácia firmy nespočíva už iba v kariérnych stránkach, ale aj v jej postoji k diverzite a inklúzií na pracovisku. Organizácie, ktoré sa tejto aktívne téme venujú, lákajú špičkové talenty, dosahujú lepšie obchodné výsledky a majú šťastnejších zamestnancov. Vedeli ste, že až 67 % uchádzačov o zamestnanie považuje diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa? (zdroj) Pristupuje Vaša firma k tejto téme aktívne?  Prečo by vôbec mala?

Pojmy diverzita & inklúzia 

Diverzitu a inklúziu môžeme vnímať ako firemnú misiu, ktorej cieľom je dosiahnutie konkurenčnej výhody a kľúčom k nej je nábor rozdielnych zamestnancov. (zdroj) Diverzita znamená rozdielnosť, inklúzia začlenenie. Tieto pojmy však siahajú omnoho ďalej ako za rozdiely pohlavia, kultúry, veku, náboženstva, pôvodu alebo sexuálnej orientácie. 

Diverzita zahŕňa všetky aspekty, ktoré robia jednotlivcov jedinečnými. SHRM definuje diverzitu ako „kolektívnu zmes rozdielov a podobností, ktorá zahŕňa napríklad individuálne a organizačné charakteristiky, hodnoty, presvedčenia, skúsenosti, zázemie, preferencie a správanie”.

Inklúzia spočíva vo vytvorení kultúry, v ktorej sú ľudia vážení a rešpektovaní. SHRM definuje inklúziu ako „dosiahnutie pracovného prostredia, v ktorom sa so všetkými jednotlivcami zaobchádza spravodlivo a s rešpektom, zamestnanci majú rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom a môžu v plnej miere prispieť k úspechu organizácie.”

 

Diverzita a inklúzia fungujú spoločne. Známy je príklad speváckeho zboru. Ak si predstavíte spevácky zbor, vidíte v ňom výber ľudí s rôznym hlasovým rozsahom, farbou, schopnosťami. To je diverzita. Inklúzia potom spočíva v tom, aby boli všetky hlasy vypočuté, ocenené a aby prispievali k celkovému výkonu.

Priame obchodné výsledky a benefity pre firmy

Ak uchopíme diverzitu a inklúziu strategicky, každé 1 % nárastu (iba) rodovej rôznorodosti vo firme zvyšuje jej profit o 3 %. (zdroj) Kvalitnejšie pracovné prostredie, podpora inovácie, vyššie zisky, lepšia konkurenčná výhoda alebo prijímanie lepších rozhodnutí sú len niektoré z benefitov, ktoré diverzita a inklúzia v sebe nesú. V globalizovanom svete, v ktorom konkurencia nikdy nespí, môžu firmy prostredníctvom diverzity a inklúzie lepšie pochopiť potreby rôznych segmentov a tiež lepšie reprezentovať všetkých zákazníkov. 

Diverzne riadiace tímy majú o 33 % vyššiu úspešnosť, že prinesú lepšie ako priemerné zisky, o 70 % vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy, a o 19 % vyššie príjmy z inovácií ako firmy s podpriemernou rozmanitosťou. (zdroj)

Na dosiahnutie týchto výsledkov potrebujete ale vytvoriť dostatočne inkluzívne prostredie. V rámci inovácií je dokázané, že ľudia prispievajú do skupiny jedinečnými nápadmi, keď sa cítia dostatočne pohodlne na to, aby mohli hovoriť a prezentovať i protikladný názor. Psychologická bezpečnosť je teda podľa štúdií kľúčom k vytváraniu nápadov, čo iba potvrdzuje fakt, že diverzita a inklúzia bez seba nedokážu plnohodnotne fungovať. (zdroj)

 

Globálna výzva alebo iba nový HR trend? 

Celosvetovo žijeme v najviac diverzifikovanom období vôbec. Tu sa ponúka príležitosť na efektívnejšie riešenie aktuálnych problémov, výkonnejšiu ekonomiku a možnosť vybudovať stabilný svet.  Nie omylom je diverzita a inklúzia súčasťou strategických cieľov rôznych organizácií a firiem. 

Na tému diverzity apeluje aj Agenda 2030, ktorú vydala Organizácia spojených národov. Táto agenda obsahuje 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré krajiny prijali s cieľom ukončiť chudobu, chrániť planétu a zabezpečiť prosperitu pre všetkých. Diverzity sa dotýkajú najmä ciele:

  • rodová rovnosť (cieľ č. 5),
  • znižovanie nerovností (cieľ č. 10),
  • mier, spravodlivosť a silné inštitúcie (cieľ č. 16). 

 

Ako s diverzitou a inklúziou na pracovisku začať?

Aktivít a spôsobov je mnoho. Dôležité je uvedomiť si, že diverzita a inklúzia začínajú u jednotlivca – pri našej schopnosti prijímať rozmanitosť a akceptovať odlišnosť. Okrem toho ale môžete ako firma začať akčnými krokmi, ako napríklad vytvorením culture deck-u, zahrnutím školenia na dané témy do on-boardingu, vytvorením záujmových skupín zamestnancov, reverzného mentoringu alebo spoluprácou s organizáciami podporujúcimi skupiny, ktoré chcete v rámci firmy posilniť.  Dôležitým prvkom je tiež podporiť vzdelávanie zamestnancov a realizovať rôzne rozvojové programy. 

 

Aká je situácia na Slovensku a v Českej republike? 

Zaujímalo nás, kde sa v súčasnosti v rámci diverzity a inklúzie nachádzame na pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Takmer 70 % zamestnancov má s diverzitou a inklúziou na pracovisku skúsenosť. Zistili sme napríklad, že firmy najviac riešia otázky rovnoprávnosti podmienok medzi mužmi a ženami alebo stret rôznych generácií na pracovisku. Zaujímajú vás ďalšie informácie? O kompletné výsledky prieskumu sa s Vami s radosťou podelíme. Stačí kliknúť na tento odkaz

 

Autor: Martina Zvolenská 

 

Podobné články

Zanechať komentár