Domov Inšpirácie V roku 2019 sa e-learningu nepodarilo prekonať tradičné školenia

V roku 2019 sa e-learningu nepodarilo prekonať tradičné školenia

Autor: Zuzana Riglerová

Rok 2019 bol dôležitým rokom pre firemné vzdelávanie. Najviac sme investovali do vzdelávania manažérov a preferovali sme tradičné školenia s lektorom pred e-learningom. Takýto výsledok priniesla štúdia uskutočnená platformou Workshop.sk, zaoberajúca sa trendami vo firemnom vzdelávaní na Slovensku.

Workshop.sk je online platforma, ktorá spája lektorov so záujemcami o vzdelávanie. Cieľom štúdie bolo priblížiť lektorom potreby jednotlivých spoločností a pomôcť im tak naďalej pripravovať kvalitnú a relevantnú ponuku vzdelávacích aktivít pre svojich klientov.

Viac ako 100 respondentov z rôznych spoločností prezradilo svoje aktuálne preferencie v oblasti vzdelávania. Takmer všetci (93,6%) označili firemné vzdelávanie nie len za príjemný benefit, ale za dôležitú súčasť fungovania a rozvoja spoločnosti.

Popularita vzdelávania medzi ľuďmi v produktívnom veku dosiahla prekvapujúco vysoké číslo. Až 69,1% respondentov uviedlo, že im vzdelávanie zabezpečuje firma, v ktorej pracujú, a 55,5% navštevuje školenia aj vo svojom voľnom čase. Tréningy si pritom vyberajú prioritne podľa témy, v ktorej chcú nadobudnúť nové zručnosti a podľa lektora, ktorý tréning školí.

Napriek tomu, že možnosti vzdelávania formou e-learningu sú stále dostupnejšie a ponúkajú nie len časový, ale často aj finančný benefit, v roku 2019 spoločnosti preferovali osobnú prítomnosť lektora na tréningu. Až 92,7% respondentov vyjadrilo preferenciu tradičného školenia, ktoré im prináša priamu interakciu, možnosť okamžitého nácviku a kladenia otázok, ale aj zdieľanie skúseností v skupine. Či je tento výsledok pre oblasť firemného vzdelávania pozitívny, a či sa bude meniť, ukáže čas. Pravdou však je, že tradičné školenia okrem rozvoja špecifických zručností prispievajú taktiež k rozvoju spolupráce a priama interakcia so školiteľom môže priniesť väčšie zaviazanie sa k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Na popularite tradičnej formy školení môžu mať svoju zásluhu aj témy, ktoré sa v roku 2019 nachádzali na popredných priečkach. Ako priorita sa ukázal rozvoj manažérskych zručností, avšak v tesnom závese nezaostávali ani tréningy zamerané na osobný rozvoj zamestnancov, interpersonálne a jazykové zručnosti. 

Rozvoj manažérskych zručností by podľa očakávaní respondentov mal zostať kľúčový aj v nadchádzajúcich rokoch. Predbehnúť ho však môže potreba rozvoja digitálnych a IT zručností, prichádzajúca ruke v ruke s celosvetovo prebiehajúcou digitalizáciou.

Zachová si firemné vzdelávanie na Slovensku podobné trendy aj počas nasledujúceho roka alebo ich nahradí akútna potreba digitálnych zručností? Odpoveď na túto otázku nám prinesie štúdia, ktorú bude platforma Workshop.sk realizovať aj v roku 2020.

Stiahnite si celú štúdiu z roku 2019 tu.

Podobné články

Zanechať komentár