Domov Inšpirácie Soft Skill School: Rozvojový program pre deti od 9 do 15 rokov

Soft Skill School: Rozvojový program pre deti od 9 do 15 rokov

Autor: Zuzana Riglerová


Soft skill School je jedinečný program, ktorý vznikol ako reakcia na špecifické výzvy, s ktorými sa rodičia stretávajú pri výchove svojich detí. Súčasná doba vystavuje deti množstvu potenciálnych stresorov a informácií, ktoré môžu ovplyvniť ich hodnoty, postoje a dospievanie, a ktoré taktiež vplývajú na schopnosť ich rodičov byť na pracovisku efektívni a sústredení. Pomôžte odbúrať stres vašich zamestnancov a podporte ich v najdôležitejšej role, ktorú zohrávajú – v role rodiča. 

Soft skill School je benefitom pre vašich ľudí, ktorý poskytuje deťom vzdelávacie kurzy a bohaté možnosti rozvoja v dôležitých témach počas toho, ako ich rodičia pracujú.

„Je ľahšie budovať silné deti ako opravovať zlomených dospelých.“ (Frederick Douglass)


Soft skills kurzy pre vaše deti

Veríme, že každé dieťa je jedinečné a v každom sa ukrýva potenciál urobiť svet lepším miestom. Aby tak však mohlo urobiť, musí najskôr objaviť svoju mimoriadnosť a zároveň pochopiť komplikovanosť súčasného sveta.

Soft skill School je nový obohacujúci rozvojový program pre deti zameraný na rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú potrebné na nadobudnutie zdravého sebavedomia a sebadôvery, rešpektu k druhým, psychickej odolnosti, zodpovednosti a pocitu spolupatričnosti nielen vo svojom kolektíve, ale i v celej komunite.

Cieľom programu je pomôcť deťom pomocou starostlivo vybraných hier a zábavných skupinových cvičení získať osobnostné a sociálne zručnosti, ktoré im uľahčia dospievanie v 21. storočí.

Prečo prihlásiť svoje dieťa?

 • Deti vstrebávajú vedomosti, zručnosti a hodnoty zo všetkého a od všetkých okolo seba. Naši lektori ich privítajú v zábavnom, bezpečnom a podpornom prostredí, kde budú mať príležitosť učiť sa a rásť.
 • Soft skills kurzy vychovávajú deti k spoznávaniu samého seba a svojho prežívania, psychickej pohode, osvojovaniu si dôležitých hodnôt, sociálnej zodpovednosti a vytváraniu zdravých vzťahov.
 • Svet vášho dieťaťa prepájame so svetom iných detí, na základe čoho cíti spolupatričnosť, zdieľa svoje obavy, učí sa empatii a podpore druhých. Rozvíja sa v témach ako efektívna komunikácia, zdolávanie prekážok, riešenie konfliktov, kritické myslenie, sociálne zručnosti či stres manažment.
 • Deťom dávame do rúk nástroje, ktoré im pomáhajú uvedomiť si svoje silné stránky a hovoriť o dôležitých témach, aby sa cítili prijatí a zároveň vedeli prijímať ostatných.
 • Navyše ide o kurzy s certifikátom. Každé dieťa na konci rozvojového programu dostane oficiálny certifikát o absolvovaní, ktorý mu bude slúžiť ako pripomienka príjemných zážitkov a všetkého, čo sa na soft skills kurzoch naučilo.


Spoznajte našich lektorov

Uvedomujeme si, že dospelí ľudia v okolí detí sú kľúčoví pre ich zdravý rozvoj. Soft skill School a všetky vzdelávacie kurzy, ktoré zahŕňa, sú vedené skúsenými lektormi, ktorí vytvárajú atmosféru dôvery, rešpektu a zážitku, aby boli deti a mladí ľudia schopní hovoriť o témach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.Renata Taligová

Lektorka, mama dvoch synov a dlhoročná učiteľka, ktorá pomáha vidieť deťom a mladým ľuďom v čom sú jedineční. Sprevádza ich na ceste sebapoznania, sebaprijatia a zdravého sebavedomia, učí ich vytvárať korektné vzťahy s inými ľuďmi, so svetom a hlavne samých so sebou.


Roman Kurnický

Lektor, kouč a otec 3 synov s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti rozvoja a vzdelávania vo firemnom prostredí, neziskovom sektore a v projektoch, ktoré majú pozitívny vplyv na školský systém, ako napr. Teach for Slovakia. Roman je spoluzakladateľom spoločnosti Developium s.r.o. a zároveň garantom tohto programu.
Harmonogram programu

Program Soft skill School je doplnkový mimoškolský rozvojový program určený pre všetky deti vo veku od 9 do 15 rokov, ktorý pozostáva zo 4 modulov. Jednotlivé soft skills kurzy plánujeme pre skupiny detí v príbuznom veku.

Každý workshop je zameraný na oblasti a témy, v ktorých je dôležité rozvíjať sa nielen počas dospievania. Trvanie každého workshopu je jeden poldeň (4 hodiny).

Program pripravujeme v rôznych variantách

 • Mesačný program (4 x poldňový workshop po škole každý týždeň – jeden modul týždenne)
 • Víkendový program (2 celé dni – sobota a nedeľa)
 • Prázdninový program (flexibilné rozdelenie soft skills kurzov počas prázdnin)


Modul I: JA SOM… Sebapoznávanie, sebaprijatie a akceptácia

Deti si často kladú otázky: “Aký/á som? A ako ma vnímajú ostatní?” Nájsť na ne odpoveď však nie je jednoduché. Každý z nás je niečím výnimočný a keď zistíme, čo sa v nás skrýva a čo od seba môžeme očakávať, zistíme taktiež to, prečo na seba môžeme byť hrdí a začneme si budovať svoje sebavedomie. Keď vieme, čo nám naozaj ide a v čom sme jedineční, ľahšie prijmeme svoje drobné nedostatky a chybičky, pretože pochopíme, že aj tie k nám patria a sú úplne prirodzené. Zároveň nadobudneme vedomosti o tom, v čom sa môžeme zlepšovať a odvahu na týchto veciach popracovať. Dokážeme sa vyhnúť chybám, ktoré dookola robíme a v neposlednom rade, keď poznáme sami seba, vieme lepšie odhadnúť aj iných ľudí.

Vie vaše dieťa povedať, kým je? V čom je výnimočné a čo mu naopak možno až tak nejde a zišlo by sa na tom ešte popracovať? Tento workshop im pomôže nájsť odpovede.

Soft skills školenie zamerané na sebapoznávanie, sebaprijatie a akceptáciu zahŕňa napríklad:

 • Zoznamovacie a uvoľnovacie aktivity: Šalát, Novinári a Vymeňte si miesto
 • Tvorba svojho osobného erbu: Koho mám rád/a, čo mám rád/a a v čom som dobrý/á
 • Karty zamerané na silné stránky
 • Tvorba vlastnej pyramídy hodnôt: Čo je pre mňa v živote dôležité a za čo som vďačný/á


Modul II: SVET EMÓCIÍ: Emočná a psychická odolnosť, odbúravanie vnútorných bariér, práca so strachmi

Všetci cítime radosť, hnev, smútok či šťastie. Čo však tie emócie vlastne sú, kde sa berú a ako si s nimi dať rady? Niekedy sa zdá, že sa deti za svoje pocity hanbia a nechcú ich dať najavo, kvôli čomu sa môžu dostať do rôznych nejasností, napríklad spôsobiť sklamanie niekomu, kto ich chcel potešiť alebo nedostať pomoc v prípade, že ich niečo trápi. Prečo je nám trápne hovoriť o svojich pocitoch? Kedy sme boli naposledy šťastní, smutní či nahnevaní a čo tieto emócie spôsobilo? V rámci tohto modulu sa spoločne dozvieme, prečo emócie prichádzajú aj keď ich nečakáme a prečo niektoré situácie prežívame odlišne od ostatných. Zistíme ako sa naučiť pomenovať, prijať a dostať pod kontrolu to, čo cítime. Nacvičíme si zvládanie rôznych pocitov i náročných situácií či nečakaného striedania nálad a vďaka pochopeniu emócií zlepšíme i intenzitu spolupráce, koncen- tráciu, schopnosť rešpektovať pravidlá a voliť priority.

Soft skills školenie zamerané na zvládanie emócií a prácu so strachmi zahŕňa napríklad:

 • Modelovanie emócií: Rozvoj zručností pomenovať, pochopiť a spracovať emócie
 • Prechod rieky: Hra na pochopenie spolupráce, rolí, férovosti a komunikácie
 • Vajíčko Kaskadér: Aktivita odhaľujúca tímové role, nápaditosť a komunikáciu.
 • Je toto konflikt? Cvičenie na identifikáciu premenných konfliktu a svojich pocitov pri ňom
 • Karty pre detskú dušu
 • Workshop s legom: Vyjadrovanie abstraktných myšlienok a pocitov na modeli z lega


Modul III: „NIE“ JE CELÁ VETA: Tréning asertívneho správania
a kritického myslenia

Asertívny človek je niekto, kto vhodne a úprimne prezentuje svoje pocity, potreby a aj to, čo si neželá. Je sám sebou a stojí si za svojím názorom bez strachu z toho, čo si o ňom kto pomyslí. Aby si mohol svoj názor vytvoriť, potrebuje zároveň kriticky myslieť – chápať, prepájať a vyvodzovať závery. Neprijíma pasívne neoverené informácie, ale dokáže ich porovnávať, a až následne vyhodnotiť, či názor prijme. V rámci tohto modulu naučíme vaše deti schopnosti analyzovať a prezentovať myšlienky, vedieť sa postaviť za svoj názor a obhájiť ho pred ostatnými. Nebáť sa prípadnej kritiky a nemať pocit, že musia okoliu čosi dokazovať, čím sa tiež posilní ich sebavedomie. Byť asertívnym však nie je spočiatku ľahké, a preto vykročíme na cestu odvahy, pripravíme sa na nástrahy tohto sveta – manipuláciu, množstvo reklám, podvody, nepravdivé informácie či hoaxy a porazíme ich spoločne kritickým myslením a asertívnym správaním.

Soft skills školenie asertívneho správania a kritického myslenia zahŕňa napríklad:

 • Iní ľudia: Súťaž s rozmanitými podnetmi a zamyslenie sa nad aspektami inakosti
 • Táňa rozkazuje: Zamyslenie sa nad poslúchaním príkazov
 • Ako nebyť obeťou: Tvorba myšlienkovej mapy a plagátu
 • Ako povedať NIE
 • Rozdiely: Hra o predsudkoch
 • Ideálne dievča / ideálny chlapec
 • Vzory: Plusy a mínusy našich idolov
 • Lúpež v banke: deketívna hra zameranána tímovú komunikáciu a spoluprácu


Modul IV: JA A TÍ OSTATNÍ: Kamarátstva, inakosť, súťaživosť, spolupráca, tréma a komunikácia

V niečom sme si všetci podobní, ale vo veľa veciach je každý z nás iný. Aj preto je svet taký zaujímavý. V čom sú vaše deti podobné a v čom odlišné ako ich najlepší kamarát / kamarátka? A prečo je dobré mať kamarátov a spolužiakov? Je veľa vecí, ktoré dokážeme sami bez pomoci, ale veľa vecí sa nám podarí iba vtedy, keď sa do toho pustíme viacerí naraz. Zamyslíme sa spolu nad otázkami, čím sa líši dobrý a zlý tím a kedy sa ľuďom pracuje spolu dobre a kedy zle. A aby sme si s ostatnými porozumeli, naučíme sa i lepšie komunikovať, a to nielen slovami, ale aj gestami či výrazom tváre. Spoločne pochopíme, ako naša komunikácia pôsobí na ostatných a prečo sa niekedy stane, že niečo povieme a ten druhý to pochopí úplne inak. Odbúrame taktiež trému a neistotu, ktorá nám niekedy v komunikácii bráni a poradíme si s ďalšími bežnými či menej bežnými bariérami, ktoré nám bránia vytvárať zdravé vzťahy s ostatnými.

Soft skills školenie zamerané na sociálne zručnosti, kamarátstva, spoluprácu a komunikáciu zahŕňa napríklad:

 • Pozdravy: Pochopenie dôležitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie
 • Aktívne počúvanie: Ako sa cítime, keď nás nepočúvajú a ako dať druhým najavo, že ich počúvame my
 • Tvorba skupinového erbu
 • Hrubý vrch: cvičenie na samostatné a skupinové rozhodovanie
 • Efektívna komunikácia bez slov
 • Zdolávanie prekážok a skúška dôvery
 • Správa o lúpeži: Cvičenie o klebetách
 • Ako (ne)stratiť priateľa
 • Uvoľnovacia hra Wini: prvky imaginácie


Flexibilné termíny a miesto konania

Rozumieme flexibilite, ktorú zamestnávatelia a rodičia pri plánovaní času potrebujú. Soft skills kurzy pre deti preto vieme plne prispôsobiť možnostiam vás i vašich zamestnancov a prispôsobiť termíny i miesto konania celého progamu. Radi pre vás moduly nastavíme 1x do týždňa po škole ako zážitkové rozvojové workshopy pre deti po vyučovaní či víkendový alebo prázdninový program, počas ktorého sa lektori postarajú o produktívne strávený voľný čas detí.

V prípade záujmu vám ponúkame na prenájom komfortné priestory našej spoločnosti v Bratislavskom Ružinove, kde radi deti privítame a postaráme sa o nich počas celého trvania programu. Všetky vzdelávacie kurzy však vieme uskutočniť i v spoločne vybraných externých priestoroch vo vašom regióne (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrice, Prešov, Košice,…) alebo priamo vo vašej spoločnosti.


Kontaktujte nás a rezervujte si preferovaný termín programu na rok 2022.

Podobné články

Zanechať komentár