Tento kurz sa už odohral.

Úvod do metodiky Design Thinking

O kurze

Design Thinking je prístup zameraný na inováciu produktov, služieb a procesov. Je to proces o hľadaní a generovaní nových, nevšedných nápadov pri riešení problémov, kde sa zameriavame primárne na cieľového zákazníka a jeho potreby. K základným fázam Design Thinking metodiky patrí porozumenie zákazníkovi a jeho zážitku, empatia, generovanie riešenia, vytvorenie prototypov a neustále získavanie spätnej väzby nasledované úpravami. V rámci workshopu budeme aplikovať Design Thinking na reálnej téme.
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Petržalka
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 14.11.2018 09:00
event_note Koniec kurzu: 14.11.2018 17:00

Osnova kurzu

check Získate informácie o základných princípoch metódy Design Thinking.
check Naučíte sa využívat nástroje a techniky, ktoré vám pomôžu pozrieť sa na veci z iného uhla pohľadu.
check Dozviete sa, ako kreatívne a efektívne riešiť zložité sitiuácie.
check Dokážete sa lepšie vcítiť do postojov zákazníka, a pochopiť jeho potreby.
check Naučíte sa vytvárať prototypy výrobkov alebo služieb a testovať ich.
check Budete vedieť aplikovať jednotlivé kroky Design Thinking do inovačných workshopov a menších projektov.

Lektor je Zuzana Kostiviarová

>

Zuzana pracuje ako Manager pre poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Deloitte na Slovensku. Projekty, na ktorých pracuje sa týkajú predovšetkým optimalizácie organizačných štruktúr, riadenie výkonnosti zamestnancov a organizácií, motivácia a zefektívnenie riadenia predajnej siete, Transformácia HR oddelenia, transformácia firemnej kultúry, meranie angažovanosti zamestnancov a ďalšie. Zuzana je certifikovaná projektová manažérka prostredníctvom APMG PRINCE 2 metodológiou na úrovni Foundation a tiež je certifikovaná na Lean Six Sigma Green Belt.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je vhodný pre kohokoľvek, kto pri svojej práci potrebuje mať aspoň základné povedomie, ako získať náhľad na skutočné potreby zákazníkov a efektívne vytvoriť a overiť návrhy možných riešení. Nevyžaduje sa akákoľvek predchádzajúca skúsenosť.

Miesto konania

Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Petržalka, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007