Zuzana Kostiviarová

Make the imapct that matters!!!

Zuzana pracuje ako Manager pre poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Deloitte na Slovensku. Projekty, na ktorých pracuje sa týkajú predovšetkým optimalizácie organizačných štruktúr, riadenie výkonnosti zamestnancov a organizácií, motivácia a zefektívnenie riadenia predajnej siete, Transformácia HR oddelenia, transformácia firemnej kultúry, meranie angažovanosti zamestnancov a ďalšie. Zuzana je certifikovaná projektová manažérka prostredníctvom APMG PRINCE 2 metodológiou na úrovni Foundation a tiež je certifikovaná na Lean Six Sigma Green Belt.

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku