Tento kurz sa už odohral.

Z experta manažérom, ako riadiť iných a motivovať tím

O kurze

PREČO SA ZÚČASTNIŤ TOHTO WORKSHOPU V ROKU 2024 Prechod z odbornej pozície na riadiacu je jednou z najťažších situácií, ktoré počas svojej kariéry zamestnanci zažívajú. Pritom nejde len o osvojenie si nových manažérskych zručností, ale častokrát aj o zvládaní situácií ako napr. rozhodovať o plate svojich bývalých kolegov, získať si rešpekt ľudí, ktorí pracujú vo firme výrazne dlhšie ako ich nový šéf, alebo ako si nastaviť zdravé hranice medzi prácou a súkromnými vzťahmi s kolegami. Pre uľahčenie prechodu na manažérsku pozíciu a zvládnutie povýšenia je preto dôležité porozumieť, čo všetko táto zmena obnáša z pohľadu zručností, ale aj z pohľadu osobného nastavenia, a ako tento plynulý prechod úspešne zvládnuť. Aj preto sú približne 2/3 tohto workshopu venované rozvoju základných manažérskych zručností a 1/3 sebareflexii, manažmentu vzťahov a riešeniu medziľudských konfliktov na pracovisku. ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ Čaká na vás celodenný zážitok plný praktických návodov, kreatívnych cvičení a intenzívnych diskusií s ľuďmi, ktorí sa stretávajú s podobnými situáciami a tiež hľadajú riešenia. Garantujeme, že odídete s konkrétnymi informáciami, faktami podloženými vedeckými štúdiami, a nástrojmi, ktoré môžete okamžite na druhý deň aplikovať vo vašom pracovnom prostredí. Zároveň uvidíte, že so svojimi problémami nemusíte byť sami, a vďaka zdieľaniu desiatok príkladov z praxe, predídete v budúcnosti mnohým problémom a nepríjemným situáciám, ktoré manažérska práca so sebou prináša. ODBORNÝ MANAŽÉRSKY BACKGROUND A 20-ROČNÉ PRACOVNÉ SKÚSENOSTI Kurzom Vás bude sprevádzať Ing. Vladimíra Neuschlová, ktorá si sama niekoľkokrát v živote prešla podobnými situáciami počas svojej kariéry a od roku 2016 sprevádza aj iných lídrov a podnikateľov pri zvládaní výziev manažérskej práce. Svoje poznatky opiera o dvadsaťročnú prax v oblasti riadenia projektov, vedenia domácich aj medzinárodných tímov so stovkami zamestnancov a čerpá aj z množstva rozhovorov s klientmi, ktorí u nej hľadajú pomoc pri riešení svojich každodenných pracovných problémov. REFERENCIE NA NAŠE WORKSHOPY OD INÝCH ÚČASTNÍKOV: "Workshop bol aktívny, názorný, založený na príkladoch. Silná motivácia." "Pomenovanie vecí správne a to naše uvedomenie si, že prečo je dobre niektoré veci robiť inak ako sme boli zvyknutí." "Veľmi pekne ďakujem za dnešný workshop. Bol to určite jeden z najlepších, na ktorom som sa mala možnosť zúčastniť. Pani lektorka mala pútavú prezentáciu, držala našu pozornosť striedaním aktivít a prinášala veľa nových informácií, ktoré ešte nie sú " opozerané" a zároveň používala zrozumiteľný jazyk. bolo počas celého trvania workshopu cítiť jej maximálnu prípravu na tému a ochotu zdieľať svoje skúsenosti." "Definícia, ujednotenie názoru na pozitívne a negatívne atribúty lídra. Praktické rady na zlepšenie práce vedenia tímu. Nové pohľady na používaní nástrojov komunikácie. Vďaka kolektívnemu zapojeniu účastníkov a ich názorov na vedenie, možnosť širšieho pohľadu na problematiku delegovania úloh." "Ďakujem za príliv energiu a za výborne pripravený a uskutočnený workshop na tému Leadership. Workshop bol pre mňa (a myslím si, že pre všetkých účastníkov) prínosom. Na chvíľu sa mi zastavil čas. Kde som sa mohla v pokoji zamyslieť nad hodnotami, cieľmi a výzvami čo zlepšiť. Za čo Vám ďakujem." "Praktické cvičenia prepojené s teóriou. Priateľská atmosféra. Môj osobný rozvoj ako človeka."
access_time Dĺžka: 6 hod
network_cell Náročnosť: Pokročilý
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Senec
people_outline Počet miest: 12
event_note Začiatok kurzu: 05.03.2024 16:00
event_note Koniec kurzu: 05.03.2024 16:01

Osnova kurzu

check Hlavné témy workshopu:
check -> Transformácia role zo špecialistu manažérom: Kľúčové výzvy a zmena myslenia.
check -> Zvládanie času: Efektívny manažment času, projektov a priorít tímu.
check -> Delegovanie ako nástroj rozvoja: Ako správne delegovať úlohy za účelom zvýšenia lojality zamestnancov.
check -> Angažovanosť a lojalita zamestnancov: Posilnenie týchto aspektov prostredníctvom firemných hodnôt.
check -> Empatia v komunikácii: Ako dať zamestnancovi konštruktívnu spätnú väzbu a zároveň povzbudiť.
check -> Stratégie na budovanie dôvery: Nastavenie zdravých hraníc v pracovnom prostredí.
check -> Zrkadlo manažéra: Sebareflexia a osobné hodnoty.
check -> Prevencia a riešenie konfliktov: Efektívne stratégie pre lepšiu tímovú dynamiku.
check -> Koučovací prístup pri riadení tímu: Ako menej prikazovať a viac sa pýtať.

Lektor je Vladimíra Neuschlová

>

Ing. Vladimíra Neuschlová je certifikovaná koučka a konzultantka v oblasti vedenia ľudí a firemnej kultúry. Manažmentu ľudí sa venuje so zanietením už viac ako 20 rokov. Pred založením vlastnej konzultačnej spoločnosti v roku 2016 riadila a rozvíjala tímy v centrách zdieľaných služieb na Slovensku, v Nemecku, v Afrike a v Ázii. Je zakladateľkou spoločnosti Uplift Consulting s.r.o., ktorá sa venuje rozvoju leadership zručností, manažérskej efektivity, biznis koučingu a pomáha firmám nastaviť a rozvíjať zdravú firemnú kultúru. Je držiteľkou certifikátu Barrett Values Centre, ktorý oprávňuje pracovať s certifikovanou metódou osobných a firemných hodnôt. Má skúsenosti s vedením viac ako 400 zamestnancov a jej praktické manažérske skúsenosti a vedomosti už ocenili ľudia z rôznych profesií v súkromnom alebo vo verejnom sektore.

Pre koho je kurz určený?

Workshop je vhodný pre (nových) šéfov a šéfky, ktorí spĺňajú aspoň jedno z nasledovných kritérií: -> nadriadení, ktorí boli nedávno povýšení do novej riadiacej role, -> zamestnanci, ktorí sú na manažérskej pozícii menej ako tri roky, -> špecialistov, ktorí riadia menšie tímy a nemajú za sebou komplexné manažérske vzdelávanie.

Miesto konania

903 01 Senec, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora