Tento kurz je dostupný na objednávku.

O kurze

Soft skill School je jedinečný mimoškolský rozvojový program pre deti vo veku od 10 do 15 rokov, ktorý vznikol ako reakcia na špecifické výzvy, s ktorými sa zamestnanci stretávajú, a to v tej najdôležitejšej role, ktorú zohrávajú - v role rodiča. Súčasná doba vystavuje deti množstvu potenciálnych stresorov a informácií, ktoré môžu ovplyvniť ich hodnoty, postoje a dospievanie, a ktoré taktiež vplývajú na schopnosť ich rodičov byť na pracovisku efektívni a sústredení. Program Soft skill School je zameraný na rozvoj mäkkých zručností, ktoré sú potrebné na nadobudnutie zdravého sebavedomia a sebadôvery, rešpektu k druhým, psychickej odolnosti, zodpovednosti a pocitu spolupatričnosti nielen vo svojom kolektíve, ale i v celej komunite. Cieľom programu je pomôcť deťom pomocou starostlivo vybraných hier a zábavných skupinových cvičení získať osobnostné a sociálne zručnosti, ktoré im uľahčia dospievanie v 21. storočí. Prečo prihlásiť svoje dieťa? - Deti vstrebávajú vedomosti, zručnosti a hodnoty zo všetkého a od všetkých okolo seba. Naši lektori ich privítajú v zábavnom, bezpečnom a podpornom prostredí, kde budú mať príležitosť učiť sa a rásť. - Soft skill School vychováva deti k spoznávaniu samého seba a svojho prežívania, psychickej pohode, osvojovaniu si dôležitých hodnôt, sociálnej zodpovednosti a vytváraniu zdravých vzťahov. - Svet vášho dieťaťa prepájame so svetom iných detí, na základe čoho cíti spolupatričnosť, zdieľa svoje obavy, učí sa empatii a podpore druhých. - Deťom dávame do rúk nástroje, ktoré im pomáhajú uvedomiť si svoje silné stránky a hovoriť o dôležitých témach, aby sa cítili prijatí a zároveň vedeli prijímať ostatných. Uvedomujeme si, že dospelí ľudia v okolí detí sú kľúčoví pre ich zdravý rozvoj. Program je vedený skúsenými lektormi, ktorí vytvárajú atmosféru dôvery, rešpektu a zážitku, aby boli deti a mladí ľudia schopní hovoriť o témach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Program pozostáva zo 4 modulov, ktoré sú zamerané na dôležité oblasti a témy, v ktorých je dôležité rozvíjať sa nielen počas dospievania a pripravujeme ho v 3 variantách: - Mesačný program (4 x poldeň po škole každý týždeň - jeden modul týždenne) - Víkendový program (2 celé dni - sobota a nedeľa) - Prázdninový program (flexibilné rozdelenie modulov počas prázdnin)
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 12

Osnova kurzu

check 1. JA SOM...: Sebapoznávanie, sebaprijatie a akceptácia
check 2. SVET EMÓCIÍ: Budovanie emočnej a psychickej odolnosti, odbúravanie vnútorných bariér a práca so strachmi
check 3. “NIE” JE CELÁ VETA: Tréning asertívneho správania a kritického myslenia
check 4. JA A TÍ OSTATNÍ: Kamarátstvo, inakosť, súťaživosť, spolupráca, tréma a komunikácia

Lektor je Workshop Originals

>

Workshop Originals sú certifikované školenia, produkty a HR riešenia z našej exkluzívnej produkcie a s garanciou kvality Workshop.sk. Prinášame originálne a praktické témy v novom svetle, ktoré sme vytvorili v spolupráci so skúsenými odborníkmi v jednotlivých oblastiach. Produkty Workshop Originals prispôsobujeme vašim aktuálnym potrebám a dizajnujeme na mieru pre firmy a tímy, najčastejšie v rozsahu 1-2 tréningové dni. Každú z tém vieme rozvinúť do hĺbky podľa predošlých skúseností cieľovej skupiny, pričom na školeniach garantujeme najlepších odborníkov na trhu. Finálny obsah a rozsah projektu je určený po dohode s klientom. Neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si cenovú ponuku..

Pre koho je kurz určený?

Soft skill School program je vhodný pre všetkých, ktorú chcú poskytnúť svojim deťom bohaté možnosti sebapoznania a rozvoja v dôležitých témach počas toho, ako pracujú.

Miesto konania

Astrová 16639/2A, 821 01 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora