ONLINE: Modulový tréningový program pre PERSONALISTOV

O kurze

Chcete pracovať ako personalista? Chýba Vám prax? Získajte ju na kurze! Získajte praktické zručnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Tréning je neformálny, ponúka praktickú skúsenosť nad rámec bežného školského vzdelávania. Tréning má modulovú štruktúru. Obsah jednotlivých modulov je zostavený tak, aby absolvent tréningu získal praktické zručnosti umožňujúce mu efektívny štart v zamestnaní na pozíciách v rámci Personálneho manažmentu. Absolvent získa aj pracovné materiály pripravené na použitie v praxi. Kurz je rozdelený do 4 modulov. Jeden modul cca 8 hod. - termín i časový rámec je dohodnutý individuálne. Cena za 1 modul = 150eur. Čo si prakticky vyskúšate? Návrh stratégie RĽZ, návrh stratégie HR marketingu, tvorba základných smerníc a postupov, plánovanie ĽZ, analýzu prác, vytvorenie charakteristiky a popisu pracovného miesta, vytvorenie interných tlačív k výberovému procesu, vytvorenie inzercie, pracovný pohovor, výberový proces, tvorba zmlúv, dohôd, dodatkov, riešenie disciplinárnych priestupkov, administrácia ukončenia pracovného pomeru, tvorba personálnych štatistík a reportov, bežná každodenná činnosť personalistu vo výrobnom podniku, návrh organizačnej štruktúry, nastavenie komunikačných línií, tvorba pracovného poriadku, zastupiteľnosti zamestnancov, plán adaptácie, individuálne plány rozvoja, plán vzdelávania, organizácia a realizácia vzdelávania, hodnotenie vzdelávania, hodnotiace pohovory so zamestnancami, odmeňovanie, podklady k spracovaniu miezd, návrh firemných benefitov a zamestnaneckých výhod, komunikácia so zástupcami zamestnancov, návrh prostriedkov a foriem internej komunikácie... Referencia: Pre mňa bol modulový tréning pre personalistov veľmi obohacujúci. Príjemným, zrozumiteľným a logickým spôsobom mi boli vysvetlené jednotlivé témy. Množstvo zaujímavých praktických informácií s príjemnou školiteľkou, skutočne som si to užívala. Vďaka bohatým skúsenostiam a profesionalitou som porozumela ako efektívne riadiť a viesť ľudí a hľadať súlad medzi organizáciou a zamestnancami a ako byť skutočne dobrým personalistom. Môžem povedať, že ste, pani Habánková, vo mne utvrdila presvedčenie, že sa chcem venovať personalistike. Som rada, že som si vybrala práve vás. Želám vám veľa úspešných projektov a spokojných klientov. S pozdravom. Paulína Kunová
access_time Dĺžka: 8 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 5
event_note Začiatok kurzu: 24.06.2021 08:00
event_note Koniec kurzu: 24.06.2021 10:00

Lektor je Libuša Habánková

>

Milujem HR a mám dlhoročnú prax v oblasti personálneho manažmentu. Firmy, v ktorých som pracovala mali rôzne druhy podnikateľskej činnosti, boli rôznej veľkosti a boli v rôznych štádiách životného cyklu. Dnes firmám ponúkam poradenstvo a konzultácie v oblasti nastavenia organizácie (systém, zodpovednosti, disciplína, poriadok), výkon nezávislého personálneho auditu a podporu pri implementácií nových politík. Okrem toho im ponúkam, a aj jednotlivcom, vzdelávanie - kurzy na mieru.

Pre koho je kurz určený?

Pre začínajúcich personalistov a každého kto chce pracovať v oblasti personalistiky.

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007