Tento kurz sa už odohral.

Vzťahový koučing s poukazom na rozvoj kľúčových kompetencií

O kurze

Kurz schválený International Coach Federation ako ďalšie vzdelávanie koučov – absolvovaním získate CCE body. Kurz nadväzuje na Vzťahový koučing I. Koučing klientov v oblasti vzťahových tém a koučing dvoch a viacerých strán vo vzťahoch v rôznych oblastiach – vzťahy partnerské, rodinné, susedské, pracovné, v biznise, medzi ľuďmi a.i. Vzťahové témy patria medzi najčastejšie u klientov pri life koučingu. Na kurze budeme využívať situačné procesy, nástroje, ale aj cvičenia na zvýšenie povedomia klientov a aplikovať metódy k riešeniu vzťahových situácii. Ako v klientovi vzbudiť uvedomenie, že na vzťahy je možné sa pozerať aj zo širšej perspektívy a vyvolať pochopenie, že vzťahy súvisia s nimi samotnými.
access_time Dĺžka: 4 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Bratislava
people_outline Počet miest: 47
event_note Začiatok kurzu: 12.02.2021 06:00
event_note Koniec kurzu: 12.02.2021 13:00

Osnova kurzu

check zameranie pozornosti klienta na svoju osobu
check prijatie samého seba
check porozumenie svojim emóciám
check uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny
check praktický nácvik
check práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF
check uvedomenie si vzťahov
check rozvoj vzťahového intelektu – emočná, sociálna a vzťahová inteligencia
check zmena v klientovi s odrazom na prežívanie vzťahov
check vrátenie/prevzatie zodpovednosti klientom
check situačné príklady – partnerské vzťahy, vzťahy medzi blízkymi, vzťahy na pracovisku
check práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Obsah kurzu: 1. Vzťah klienta k sebe zameranie pozornosti klienta na svoju osobu prijatie samého seba porozumenie svojim emóciám uvedomenie klienta s poukazom na schopnosť zmeny praktický nácvik práca s klientom s dôrazom na 11 kľúčových kompetencií ICF

Miesto konania

Mierová 650/56, 821 05 Bratislava, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007