Projektový manažment

O kurze

Dvojdňový tréning o základných princípoch riadenia projektov, o efektívnom plánovaní, realizovaní a vyhodnocovaní výsledkov projektu. Časť tréningu je venovaná vedeniu projektového tímu. Na tréningu budeme pracovať v mini tímoch na príprave vlastného projektu. Naučíte sa teda pripraviť modelový projekt pomocou prípadovej štúdie orientovanej do oblasti vášho záujmu. Po absolvovaní kurzu získajú účastníci poznatky z teórie a metodológie projektového riadenia a budú schopní samostatne pripraviť, realizovať a hodnotiť jednoduchší projekt. Vzhľadom na svoju pôvodnú profesiu, budú schopní zastávať niektorú z odborných funkcií v projektovom tíme prípadne funkciu vedúceho projektu.
access_time Dĺžka: 16 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Miesto: Trenčín
people_outline Počet miest: 10
event_note Začiatok kurzu: 14.10.2020 03:00
event_note Koniec kurzu: 15.10.2020 16:00

Osnova kurzu

check Úvod do projektového riadenia, základné princípy projektového manažmentu, definovanie projektu a projektového manažmentu
check Životný cyklus projektu, vymedzenie úloh jednotlivých členov tímu, role v projektovom riadení.
check Inicializácia projektu. Situačná analýza. Východiskové podmienky.
check Záujmové skupiny (Stakeholders) projektu a práca s nimi.
check Formulácia hlavných a špecifických cieľov projektu, definovanie priorít.
check Plánovanie projektu, zostavenie podrobného popisu jednotlivých aktivít. Work breakdown structure.
check Časový harmonogram projektu, tvorba časových rezerv, sieťové grafy, plánovanie a využitie zdrojov projektu.
check Tvorba rozpočtu projektu, finančné riadenie projektu pri jeho realizácii.
check Riadenie projektových úloh – tímová práca a komunikácia, komunikačný systém projektu, tvorba konsenzu, rozhodovanie, riadenie projektového tímu.
check Proces monitorovania a kontroly projektu.
check Identifikácia a riadenie projektových rizík, manažment zmien v projekte.
check Komunikácia v projektovom tíme a vedenie projektového tímu.

Lektor je Nikola Sedláčková

>

Som spoluzakladateľka spoločnosti eventive, s. r. o. a vášnivá podporovateľka psychometrických nástrojov Lumina Learning. Vďaka nim pomáham ľuďom spoznať ich vlastný potenciál, kvality a limity. Až ich pochopením a poznaním seba samého sa môžeme posunúť ďalej a lepšie viesť iných. Vo firemnom prostredí sa zameriavam na dlhodobý rozvoj jednotlivcov a tímov. S majiteľmi a riaditeľmi diskutujeme o motivácii a vedení ľudí a spolu nastavujeme nové procesy alebo vzdelávanie. Mojimi ďalšími obľúbenými témami sú biznis etiketa a riadenie projektov, čo využívam v neziskovej sfére ako dobrovoľníčka.

Pre koho je kurz určený?

Tréning je určený najmä pre: • vedúcich oddelení bez praktických alebo teoretických skúseností z projektového riadenia • majiteľov firiem • lídrov, majstrov • ľudí, ktorí majú záujem o projektové riadenie

Miesto konania

Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín, Slovensko

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 908+4219 963 007