Domov Interview Zamestnanci podnietili rozvoj vzdelávacieho programu: Firma má ambíciu rozšíriť ho za hranice

Zamestnanci podnietili rozvoj vzdelávacieho programu: Firma má ambíciu rozšíriť ho za hranice

Autor: admin

Interné trénerstvo je vo firme zabehnuté už dekádu. Veľký úspech u zamestnancov však podnietil HR tím posunúť firemné vzdelávanie o level vyššie a vytvoriť program na podporu interných lektorov. Má 221 členov a neustále napreduje. Tréneri „GURU“ nosia hrdo šnúrky na krku, manažéri ponožky s označením „I have guru in my team.“ Svoje kvality potvrdil projekt aj v ankete Lektor Roka 2018, kde získal ocenenie v kategórii Soft-skills firemný vzdelávací/rozvojový program roka. O projekte a firemnom vzdelávaní sme sa bavili s Martinou Schusterovou, Head of Education & Development Center, T-Systems Slovakia.

Odkiaľ prišiel prvotný impulz pre vznik programu You can GURU?

Interné trénerstvo je u nás zabehnuté už vyše 10 rokov. S narastajúcim počtom žiadostí o interné školenia a s vysokou spokojnosťou zamestnancov po ich realizácii, sme si uvedomili, že toto je hodnota našej spoločnosti, na ktorej je potrebné stavať a venovať sa jej. Preto sme koncom roka 2017, respektíve začiatkom roka 2018, zaviedli program „You can GURU“, zameraný na podporu interných lektorov v rámci troch oblastí. Prvou je zvýšenie viditeľnosti interných lektorov so zámerom oceniť už tých existujúcich a zároveň získať nových. Spustili sme program zdieľaného trénerstva.

V druhej oblasti sme sa zamerali na manažérov, ktorí ľudí podporujú v tejto skvelej myšlienke a vytvárajú priestor, aby sme spoločne zvyšovali vedomosti, zručnosti, znalosti a schopnosti našej spoločnosti. A v neposlednom rade je to budovanie a posilňovanie komunity, kde sa zameriavame na neustály rozvoj samotných interných školiteľov organizovaním interných fór orientovaných na ich rozvoj aj v oblasti lektorských a mäkkých zručností. Lektorom sa snažíme vytvárať priestor pre pravidelné stretnutia, aby si ako komunita mohli navzájom zdieľať skúsenosti, vedomosti, ale aj tipy a triky, ktoré praktizujú počas školení.

Mal od začiatku podporu zo strany vedenia?

Samozrejme. Vedenie našej spoločnosti plne podporuje tento zámer, pretože vidno reálne výsledky a progres.

Môžete nám popísať, pre koho je program určený a čo jeho absolvovaním účastníci získajú?

Program je určený pre interných lektorov. Účastníci získavajú okrem podpory aj konkrétne školenia, tipy a triky. Vytvorili sme pre nich aj platformu na zdieľanie skúsenosti. Je zároveň ich ocenením a prostriedkom zviditeľnenia sa cez pravidelné blogy „meet the GURU“. V roku 2018 sme zrealizovali vyše 5 000 požiadaviek na interné tréningy, čo  predstavuje približne 700  školení.

Čo považujete za prvý úspech programu, ktorý Vám potvrdil, že má zmysel?

Bola to jednoznačne spätná väzba od trénerov po skončení jednotlivých workshopov a fór, skutočnosť, že tréneri sami prichádzajú s témami na ďalšie workshopy, ako aj to, že byť trénerom pre nich znamená kontinuálnu prácu na sebe, a to bez toho, aby sme ich do toho nútili. Tréneri nosia šnúrky, ktoré im boli dané v rámci kampane a nadriadení ich v týchto aktivitách silno podporujú. Sú hrdí, že majú vo svojom tíme interného trénera. Je skvelé vidieť, že na firemných akciách nosia ponožky s nápisom „I have guru in my team“, keďže oni vytvárajú priestor na to, aby sa ich zamestnanci mohli venovať internému trénerstvu. Impulzom bol nárast počtu interných trénerov, ktorí sami prichádzajú s témami na zlepšenie ich soft-skillových zručností.

Ako podľa Vás program zmení firmu?

Už sa stalo. Došlo k zmene myslenia ľudí. Dopyt po interných tréningoch narastá a v neposlednom rade sme zaznamenali aj stúpajúci trend v porovnaní s externými školeniami. Spätná väzba po realizácii je v priemere 95 %.

Lektori sa môžu prihlásiť sami alebo ich vyberáte, respektíve musia spĺňať isté kritériá? Ak áno, aké?

Iniciatíva vychádza od samotného zamestnanca v kooperácii so svojím nadriadeným a forma sa ustálila na oficiálne zaslanej žiadosti, nominačného listu aj s popisom a obsahom školenia, ktoré sa bude poskytovať. Následne budúci interný tréner absolvuje školenie “train the trainer“, aby získal čo najviac informácií k tomu, čo sa od jeho role ako trénera očakáva, ako má viesť samotné školenia, na čo sa zameriavať, ako pracovať s rôznym typom publika a podobne. Samozrejme sa stáva členom komunity a platí pre neho ďalší rozvoj, ako som spomenula vyššie.

Viete nám povedať zopár konkrétnych príkladov, o čom školenia sú? 

Školenia sú primárne orientované na rozvoj mäkkých zručností. Realizovali sme napríklad fóra na témy: práca s flipchartom, ako zobrazovať myšlienky na papier, práca s hlasom, artikulácia, reč tela, ako a kedy používať energizere, ako pripraviť pútavú prezentáciu a zároveň dodržať korporátne štandardy.

Témy si vyberajú interní lektori sami podľa potrieb kolegov?

Áno, témy na fóra si vyberajú sami podľa preferencií, pričom iniciatívne prichádzajú s námetmi na oblasti, v ktorých by sa chceli zlepšovať. Je dôležité spomenúť, že našimi lektormi sú prevažne IT špecialisti, preto softová oblasť rozvoja je pre nich nesmierne podstatná.

Komunita interných lektorov má už 221 členov a stále rastie. Čo podľa Vás lektorov motivuje, aby školili kolegov? Získajú za to nejakú odmenu okrem badgu na krk I am GURU?

Hlavne uvedomenie si, že ak kolega odovzdá skúsenosť priamo na kolegu, ten je schopný samostatne pracovať. Ak niekto má vedomosť, väčšinou ju chce odovzdať ďalej. Motiváciou je aj samotný artikel byť GURU. A firma si ho patrične váži. Tiež šnúrka na krku, blogy „meet the GURU“, stretnutie s najvyšším manažmentom, samotná možnosť rozvoja či ďalšie plánované aktivity, ktoré pre lektorov pripravujeme.

V súčasnosti pokrýva program zhruba 60 % interných školení spoločnosti. Plánujete program natoľko rozšíriť, že si interné vzdelávanie pokryjete na 100 %?

Číslo 60 % je priemerom za predošlé roky. Naším cieľom nie je robiť všetko interne, ale sústrediť sa na tie školenia, ktoré dávajú zmysel a prinášajú pridanú hodnotu.

Spomínali ste aj postupné rozšírenie programu do iných krajín v rámci koncernu T-Systems. Máte už nejaké konkrétnejšiu predstavu, ako by to mohlo fungovať?

V prvom kroku je potrebné prepojiť sa v rámci HR. Následne by sme chceli dospieť k tomu, že spoločné témy školení medzi krajinami budeme realizovať prevažne e-learningovo.

Ktoré potreby vo firemnom vzdelávaní považujete aktuálne za najpálčivejšie?

Vzhľadom na globalizáciu a digitalizáciu je momentálne najpálčivejšie e-vzdelávanie. Keďže ako spoločnosť musíme reflektovať aj nové trendy či e-learning, v oblasti vzdelávania a rozvoja podnikáme rôzne aktivity aj v tomto smere. Veríme, že aktuálne aktivity vo firme sú dobrým začiatkom a ďalej sa môžeme sústrediť na prípravu našich interných školení e-formou a poskytnúť ju aj v iných krajinách. Vo virtuálnom priestore sa môžu spoznať kolegovia z rôznych lokalít, čo podporuje zdieľanie vedomostí a rast ľudí či spoločnosti.

Nováčikovia po nástupe absolvujú školenie firemnej kultúry. Čo je jeho obsahom?

V rámci školenia sú účastníci oboznámení s históriou našej spoločnosti spolu s vysvetlením fungovania a vzťahov medzi jednotlivými spoločnosťami koncernu DTAG. Venujeme sa všeobecne kultúre a konkrétne tej našej „T-čkovej“. Zameriavame sa na firemné či biznis princípy. Spomíname víziu a stratégiu spoločnosti a venujeme sa aj rozdielnosti medzi našou a nemeckou kultúrou v pracovnom prostredí, keďže sme spoločnosť so sídlom v Nemecku. Školenie firemnej kultúry je zároveň priestorom pre spoznanie sa a vytvorenie akejsi komunity nováčikov, čo im pomáha pri štarte a kariére v T-Systems Slovakia.

Podobné články

Zanechať komentár