Domov Interview Prečo je koučing v rodinných podnikoch dôležitý?

Prečo je koučing v rodinných podnikoch dôležitý?

Autor: Zuzana Riglerová

Pochádza z Bosny a Hercegoviny a na svoj balkánsky pôvod je právom pyšná. Súčasne sa považuje taktiež za hrdú Slovensku, nakoľko Slovensko miluje a s rodinou tu žije od svojich jedenástich rokov.

V dnešnom článku vám priblížime Monju Prole, ktorá sa odmalička pohybovala v prostredí rodinného podniku svojho otca. Už počas štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave aktívne pracovala vo firme, kde bola zapojená do riadenia takmer všetkých oblastí – od bežných operatívnych úloh, cez správu výroby a vývoj softvérov, až po samotné prevádzkovanie zábavného priemyslu na trhoch po celom svete.

„Mojím poslaním je zastupovať hodnoty rodiny, no zároveň sa podieľať na budovaní úspešných a konkurencie schopných podnikov.“

Na základe svojich bohatých skúseností sa rozhodla naplniť svoje životné poslanie a odovzdať svoje poznatky a znalosti rodinným firmám ako kouč a mentor prostredníctvom špeciálneho programu vzdelávania rodinných podnikov s cieľom podporiť ich rast, stabilitu a udržateľnosť.

WS: Čo to znamená rodinné podnikanie, resp. čo si môžeme predstaviť pod „rodinným podnikom“?

Pojem rodinný podnik alebo rodinné podnikanie je veľmi ťažko definovateľné, vzhľadom na to, že slovenská legislatíva tieto pojmy nepozná. Vo všeobecnosti o rodinnom podniku môžeme hovoriť vtedy, ak je vlastníctvo a riadenie podniku v rukách rodiny. Sú to väčšinou malé a stredné podniky.

WS: Ako dlho sa venujete rodinnému podnikaniu?

Tejto téme sa venujem naozaj veľmi dlho, dá sa povedať, že minimálne posledných desať rokov sa touto témou intenzívne zaoberám. Celé tie roky som skúmala túto oblasť a hľadala odpovede z pozície osoby, ktorá pracuje v otcovom rodinnom podniku ako člen rodiny. Po všetkých skúsenostiach som sa rozhodla postaviť sa na druhú stranu a odovzdať svoje skúsenosti ako lektor a mentor prostredníctvom programu vzdelávania pre rodinné podniky.

WS: Kedy si začala pracovať v otcovom rodinnom podniku?

Viem, že som sa vo firme stále motala a pomáhala už odkedy existuje, ale naplno pracovať som začala až po skončení vysokej školy.

WS: Na akej pozícii si pracovala? Aká bola tvoja náplň práce?

Myslím si, že som si v našej firme prešla skoro všetkými pozíciami. Pokiaľ som ich priamo nevykonávala ja, bola som minimálne s každou oboznámená. Počas mojich začiatkov som najprv vykonávala operatívne úlohy na pozícii Office manažéra, potom som istý čas mala na starosti kontrolu financií ako finančný manažér a nakoniec som pôsobila ako CEO v spoločnosti, ktorá sa zaoberala prevádzkovaním zábavného priemyslu.

WS: Ako si vnímala svoju úlohu v tomto podniku?

Vždy som sa pozerala na tento podnik ako na „náš“ rodinný podnik. Pozerala som sa na firmu ako na celok, riešila som problémy nie len zo svojej pozície alebo iba v rámci svojho oddelenia, ale vždy som vnímala ako jednotlivé procesy spolu súvisia, ako práca jednotlivých oblastí alebo oddelení na seba nadväzuje. Hľadala som, kde problém vzniká a ako ho možno vyriešiť.

 

 monja prole

Počas pôsobenia v rodinnom podniku sa Monja stretla s rôznymi výzvami a problémami, ako sú odlišné záujmy členov rodiny, osobná rivalita, chýbajúci plán nástupníctva či správne vyváženie potrieb firmy a očakávaní rodiny. „Spočiatku som tieto dilemy vnímala, ako špecifiká našej firmy, no neskôr som pochopila, že väčšine týchto situácií dnes čelí mnoho rodinných podnikov na Slovensku a aj v zahraničí.“

WS: Čo ťa podnietilo, aby si sa stala koučkou a mentorkou pre rodinné podniky?

Problémy, s ktorými som sa stretávala, som vtedy nevedela pomenovať a už vôbec som nevedela, že sú to prekážky a výzvy, ktorým bežne čelí väčšina rodinných firiem. Uvedomovala som si, že niečo nie je v poriadku a že niečo nerobíme dobre, ale nevedela som povedať, čo presne, a už vôbec nie ako to vyriešiť. Odpovede na moje otázky sa hľadali dosť ťažko. Hľadala som všade v dostupných literatúrach, na internete, osobných skúsenostiach iných ľudí, a vlastne vtedy som si uvedomila, že je tu akási diera na trhu.

WS: Takže si sa svoje osobné skúsenosti rozhodla posúvať ďalej?

V podstate áno, rozhodla som sa to prijať ako svoje životné poslanie, odovzdať svoje poznatky a znalosti rodinným firmám ako kouč a mentor a vytvoriť špeciálny program vzdelávania rodinných podnikov s cieľom podporiť ich rast, stabilitu a udržateľnosť.

WS: Čo to znamená špeciálny program vzdelávania rodinných podnikov?

Sústreďujeme sa hlavne na vrcholový a stredný manažment rodinných podnikov. Robíme školenia pre klienta „šité na mieru“, kde sa sústreďujeme najmä na vzdelávanie stredného manažmentu.

Druhý typ školení sú verejné školenia, ktoré sú skôr orientované na vrcholový manažment, a teda majiteľov podnikov a ich nástupníkov. Pre túto cieľovú skupinu na jeseň pripravujeme ucelený ročný program, kde manažéri budú pracovať nie len na svojom osobnom raste, ale budeme koordinovane a systematicky spolu pracovať aj na raste rodinného podniku.

 

WS: Priblížili by ste nám Váš program rodinného podnikania? Ako dlho trvá, ako prebieha?

Vzdelávanie prebieha formou interaktívnych workshopov. Väčšinou sú to jednodňové školenia, ktoré trvajú 6 až 8 hodín.

Robíme verejné školenie, kde sa sústreďujeme na majiteľov a  na vrcholový manažment v rodinných podnikoch. Taktiež robíme školenia pre klientov „šité na mieru“,  to znamená, že pripravíme školenie presne podľa potrieb klienta, kde sa sústreďujeme na vzdelávanie zamestnancov a stredného manažmentu v rodinnom podniku.

V ponuke máme celý program školení, ktoré na seba nadväzujú a dopĺňajú sa. Školenia sú podelené do tematických celkov ako sú  Moderný manažment, Efektívna komunikácia, Organizácia času, Riadenie a motivácia ľudských zdrojov.

WS: Kde sa dá na tento program prihlásiť? 

Na školenia a rovnako aj na bezplatnú konzultáciu sa klienti môžu prihlásiť prostredníctvom stránky www.workshop.sk

WS: Prečo ste si vybrali na propagáciu svojich školení platformu Workshop.sk?

Páči sa mi celý koncept fungovania tejto platformy, rovnako ako jej myšlienka a vízia.. Najväčšou výhodou, ktorú ja osobne vnímam vzhľadom na nedostatok času, je to, že nemusím nič riešiť. Nezaoberám sa platbami ani faktúrami pre klientov. Skvelý tím pracovníkov z Workshop.sk zrealizuje celú marketingovú kampaň a zabezpečia aj prednáškovú miestnosť. Ja sa naozaj môžem sústrediť iba na vzdelávanie klientov.

Okrem toho z tejto spolupráce vyplývajú aj ďalšie benefity ako sú rôzne akcie, spoločné stretnutia a doplnkové služby.

WS: Vedeli by ste čitateľom dať nejaký základný tip / tipy ako zefektívniť rodinné podnikanie?

Každý podnik stojí denne pred najrôznejšími výzvami od riadenia ľudí cez ekonomickú situáciu až po stanovovanie stratégií, ktorým dokáže čeliť vďaka doterajším skúsenostiam a nadobudnutým znalostiam. Špecifiká súčasnej doby ako technologický rast, sociálny či ekonomický rozvoj však prinášajú do riadenia podniku nové a neznáme situácie, na ktoré mnohí nie sú pripravení, pretože to, čo platilo včera, môže byť dnes už prežitok.

Držanie kroku s dobou si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie nie len na úrovni oblasti pôsobenia svojho podniku, ale aj v rámci osobnostného rozvoja manažérskych zručností. Najväčšou chybou manažmentu je mylné presvedčenie, že oni najlepšie vedia, ako riadiť vlastný podnik.

Sústavné a systematické vzdelávanie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne každého podniku. Vzdelávaním dokážete zvrátiť slabé stránky podniku, ktoré ho robili doteraz zraniteľným.

Tak ako je vzdelávanie dôležité pre samotných manažérov, rovnaký význam má aj na nižších riadiacich úrovniach. Cieľom každého podniku by malo byť zabezpečenie vysokej profesionálnej úrovne každého pracovníka, a to formovaním úrovne jeho vedomostí a schopností vyplývajúcich z požiadaviek a úloh na neho kladených v rámci podniku. Prostredníctvom kvalitných vzdelávacích programov dokážete ovplyvniť správanie, vedomie a motiváciu pracovníka, ktorá sa odrazí na žiaducich výsledkoch.

Podobné články

Zanechať komentár