Domov Interview Čo prináša jedinečný projekt Workshop.sk?

Čo prináša jedinečný projekt Workshop.sk?

Autor: Zuzana Riglerová

Slovenská revolučná platforma otvára úplne nové možnosti vzdelávania. Lektorom a firmám poskytuje nevídanú slobodu.

 

Jedinečný projekt založený na princípe zdieľanej ekonomiky spája lektorov, zákazníkov aj firmy. S autorom projektu Markom Šarmírom a jeho kolegom Lukášom Sekerákom, sme sa rozprávali o preferenciách lektorov aj firiem, benefitoch platformy Workshop.sk a adaptívnych kurzoch – absolútnej novinke v hiringu.

 

Myslíte, že projekt svojou jedinečnosťou vyplní dieru na slovenskom trhu?  

Marko: Skôr by som povedal, že chceme samotný trh so vzdelavaním inovovať a liberalizovať, jednoducho ho viac sprístupniť a otvoriť. Vďaka Workshopu môže lektor na trh doručovať svoje know-how a produkty veľmi efektívne.

Lukáš: Myslím, že Workshop postupne vyplní dieru na európskom trhu, pretože je jedinečný a výrazne sa líši od projektov podobného zamerania. V Amerike obdobné portály existujú, v Európe však nie.

 

Momentálne je „in“ byť freelancerom. Práve táto skupina určite ocení nový projekt. Môžete nám povedať, čo je hlavným cieľom a podstatou platformy Workshop.sk?

Marko: Pre každého freelancera je dôležité byť identifikovaný s tým, čo robí. Mať svoj čas, tvorbu produktu a cenu pod kontrolou a poznať svojho zákazníka. Jednoducho byť pánom toho, čo ponúka a kedy to ponúka. Workshop.sk je technologicky vyspelá online platforma, ktorá každému lektorovi ponúka slobodu a zároveň ho odbremení od všetkých dodatočných povinností, ktoré sú s prácou lektora spojené. Zabezpečí pre neho nielen vlastný e-shop, ale aj vlastného online účtovníka, marketing, fotogalériu, obchodníka a zákaznícky support. Všetko v jednom a bez námahy.

Lukáš: Myslím, že Workshop zaujme vďaka transparentnosti a jednoduchým užívateľským prístupom si získa zákazníkov, lektorov aj firmy.

 

A prečo by mohla platforma freelancerov, lektorov aj firmy zaujímať?  

Marko: Firmám dnes chýbajú informácie. Nevedia, ktorá vzdelávacia spoločnosť má akých lektorov, kto bude realizovať dané vzdelávanie. Nevedia, ktorý tréner má aké know-how. Vedia len to, čo im ich dodávatelia ukážu. Rovnako si firmy nevedia nájsť vhodné otvorené tréningy, nakoľko je ponuka rozdrobená na rôznych weboch a sociálnych sieťach, je nestála a nedá sa v nej efektívne vyhľadávať.

Lukáš: Projekt prináša viac slobody, služieb zameraných na podporu lektora a zjednodušenie jeho práce. Lektor je u nás na prvom mieste.

 

Workshop.sk funguje na princípe zdieľanej ekonomiky. Zaradí sa podľa vás v budúcnosti medzi ďalšie úspešné projekty v tomto koncepte?

Marko: Čas a know-how je komodita, ktorú lektori na platforme Workshop.sk ponúkajú. Vedia, že sami rozhodujú o tom, kedy a za koľko vlastný produkt ponúknu. Čas ukáže, či bude Workshop.sk platformou, ktorá sa presadí v konkurencii nie len v Európe.

Lukáš: Biznis modelov založených na princípe zdieľanej ekonomiky je momentálne viac. Ak sa náš nápad presadí, môže mať potenciál narásť na celosvetovo fungujúcu službu.

 

Platforma poskytuje lektorom priestor, kde môžu zdieľať vzájomné synergie, slobodne tvoriť a ponúkať svoje služby. Bolo doteraz na trhu dostupné niečo podobné? Myslíte, že im to uľahčí „život“ a prinesie viac klientov?

Marko: Na trhu nájdeme viacero platforiem, ktoré predávajú online kurzy a videá. Každá však vystupuje ako organizátor a majiteľ porduktov, a teda lektor na nich nemá svoj vlastný priestor. V tomto je asi najvýraznejší rozdiel. Workshop vyznáva filozofiu novej kvality práce lektorov a podnikania. Na technologickej úrovni je účtovníkom, IT odborníkom, obchodníkom, marketérom a supportom v jednom balíku.

Lukáš: Zopár podobných projektov funguje. Tieto však neprinášajú pre lektorov toľko slobody. To je hlavná výhoda Workshopu a dúfame, že ju lektori ocenia. Zjednoduší im to prácu a odbremení od rôznych starostí s hľadaním zákazníkov alebo spracovaním platieb či faktúr. Lektor bude mať vo finále viac času na to, čo robí dobre – na kurzy.

 

Platforma ponúka isté portfólio lektorov. Podľa čoho ich vyberáte?

Marko: Lektorov nevyberáme. Každý z nich sa môže slobodne rozhodnúť, či chce predávať svoje know-how cez našu platformu. Trh bude rozhodovať o kvalite lektorov a kritériá hodnotení budeme s komunitou lektorov konzultovať tak, aby boli objektívne a transparentné.

Lukáš: Dávame priestor všetkým lektorom a ich jedinečnosti.

 

Projekt ste len nedávno spustili. Aké sú prvé odozvy?

Lukáš: Najprv bol projekt spustený v testovacom režime pre vybraných ľudí, od ktorých sme zbierali feedback. Prvotné odozvy boli v širokej škále od chvál až po negatívny feedback. Aj ten bol pre nás nesmierne dôležitý. Posunul nás ďalej.

Marko: Workshop je len na začiatku a bude potrebovať niekoľko mesiacov, aby sa ustálil na trhu a prepojil produkty lektorov s klientmi. Rozbehli sme ho  v krátkom  období a zatiaľ vnímame ohlasy firiem a lektorov veľmi pozitívne.

 

Platforma podporuje aj menej skúsených lektorov, ktorí by sa koučingu chceli venovať, a to konkrétne Workshop akadémiou. Môžete nám o nej niečo málo povedať: akí lektori v nej pôsobia? Ako dlho trvá jej absolvovanie?

Marko: Workshop akadémia slúži začínajúcim lektorom. Nebude ich vychovávať samotný Workshop, ale lektori, ktorí si takéto kurzy otvoria. Tí určia obsah aj dĺžku jej trvania.

 

Myslíte, že tomuto modernému konceptu budú dôverovať aj firmy? Aká je momentálna situácia na trhu: kam siahne HR-ista firmy v momente, keď potrebuje kurz či školenie pre firmu?

Marko: Firmy a hlavne manažéri vzdelávania oceňujú, že na jednom mieste nájdu všetko, čo potrebujú. Ak im nevyhovuje dátum, počet ľudí v skupine alebo cena, majú k dispozícii online support, ktorý ich požiadavky s lektorom overí, a tým ušetria veľké množstvo času.

 

Workshop.sk ponúka práve pre firmy novinku na Slovensku, a to adaptívne kurzy. Môžete nám predstaviť, v čom spočívajú? V čom sú jedinečné?

Marko: Firmy majú jedinečnú možnosť prilákať svojich budúcich zamestnancov a vopred im vytvoriť prostredie, v ktorom im rozvinú zručnosti pre ich budúcu prácu v spoločnosti. Firma sponzoruje vzdelávanie, vďaka čomu budú absolventi kurzu znášať minimálne náklady. Kurz priláka potenciálnych záujemcov a na jeho konci si firma môže vyberať nových členov do svojho tímu.

 

Koľko sú firmy ochotné investovať do firemného vzdelávania? Môžeme povedať, že Workshop.sk je v tomto prípade budget-friendly riešením?

Lukáš: Určite áno. Výhodou oproti iným riešeniam je, že kurzy predáva lektor. Medzi ním a HR oddelením nie je žiadna firma, ani sprostredkovateľ. Náklady sa tak výrazne znižujú.

 

Poskytujú firmy zamestnancom dostatok priestoru na vzdelanie a rozvoj? Vedeli by ste to porovnať so zahraničím?

Marko: Myslím, že poskytujú. Podnikáme na trhoch strednej Európy, kde je situácia zhruba rovnaká. Nastupujúci trend vidím skôr vo využívaní špecifických techník a metód, ktoré pomáhajú efektívnejšie viesť tréningy a skracovať čas učenia. Čas na trénovania sa všeobecne skracuje.

 

Zaujala Vás platforma Workshop.sk? Ak sa chcete zaregistrovať ako lektor alebo si pozrieť ponuku kurzov, navštívte www.workshop.sk

Podobné články

Zanechať komentár