Domov Interview Rozhovor zo zákulisia Lektora Roka

Rozhovor zo zákulisia Lektora Roka

Autor: Zuzana Riglerová

Dnes by sme Vám radi prostredníctvom rozhovoru s členom poroty Lektora Roka, Romanom Kurnickým, priblížili pár zaujímavostí zo zákulisia tejto súťaže. Zaujímalo nás ako prebiehal celý proces hodnotenia a aké boli kritéria hodnotenia lektorov a firemných vzdelávacích programov.

 

 

Ako prebiehalo zostavenie poroty?

Keďže sme iniciovali súťaž Lektor roka a sami sme vzdelávacia spoločnosť, chceli sme dať celej súťaži prvok objektivity a nezávislosti, aby sme od začiatku dali jasný signál, že nerobíme súťaž pre seba. Prvým aspektom bolo to, že sme sa spojili s asociáciou pre ľudské zdroje HRcomm a požiadali sme ich, či by sa stali odborným garantom tejto súťaže a zastrešili nás voči ostatnej HR komunite.

Zároveň sme chceli urobiť širokospektrálnu komisiu zastúpenú z odborníkov z rôznych oblastí biznisu a práce s rozvojom ľudských zdrojov. Z toho dôvodu sme do komisie pozvali profesionálov, ktorí fungujú v rôznych segmentoch podnikania, kde sú aj rôzne potreby a požiadavky na rozvoj ľudí. Preto sme do komisie pozvali porotcov z bankovej oblasti, finančnej sféry, z obchodu, výroby aj služieb. Okrem toho sme do komisie zaradili ešte ľudí, ktorí fungujú profesionálne vo vzdelávaní. Týmto sme vytvorili veľmi rôznorodú komisiu, kde bolo spolu so mnou desať rôznych porotcov , ktorí spolu vytvárali pravidlá od zadefinovania kritérií cez vyhodnocovanie nominácií až po výber finálneho víťaza.

 

Akým spôsobom ste zabezpečili, aby porota vyberala objektívne?

V prvom rade sme si zadefinovali kritériá a očakávania na lektora/školiteľa, ako aj vzdelávací program. Ľudia sú vždy subjektívni, tomu sa nevyhneme, nakoľko máme rôzne preferencie a potreby. Objektivitu sme dosahovali jednak množstvom zapojených ľudí a jasne definovanými kritériami pri hodnotení každej nominácie. Na začiatku sme si stanovili, aké máme očakávania od lektora a aké od firemného programu, čo by mali spĺňať.

Napríklad pri firemnom programe sme očakávali nie len pokrytie biznis potreby danej organizácie, ale aj prínos pre samotných účastníkov mimo práce, ak to bolo možné. Potom sme sledovali, ako firma merala dopad vzdelávania vzhľadom na samotný cieľ. Pri lektorovi sme zasa hľadali niekoho, kto nie len vynikajúco školí, ale aj inovuje, prináša niečo nové na trh, samostatne vytvoril metodiku – respektíve aktívne publikuje, či iným spôsobom spája a obohacuje lektorskú komunitu.

Ďalším dôležitým krokom bolo to, že sme vytvorili „triády“ (rozdelenie porotcov do trojíc), v ktorých komisia pracovala. Cieľom bolo, aby sme prešli všetky nominácie, ktorých počet nás príjemne prekvapil, a aby sme sa vyhli prípadnému konfliktu záujmov. Čiže ak nastalo nejaké spriaznenie či už s firemným programom alebo lektorom, ktorého mohli poznať z vlastného prostredia alebo na základe osobnej skúsenosti, vtedy táto triáda nehodnotila danú nomináciu. Ďalším dôležitým prvkom bola snaha poskytnúť porotcom možnosť zamerať sa na svoju množinu lektorov a firemných programov pri konečnom hodnotení nominácií a obhajovaní vlastných „favoritov“.

 

Plánujete v budúcich ročníkoch upravovať porotu alebo meniť kritériá súťaže ?

Určite áno. Napriek tomu, že ide o prvý ročník, veľmi nás prekvapil pozitívny záujem ako zo strany firiem, tak zo strany lektorov. Veľa sme diskutovali o rôznych kategóriách, či už sú to motivační speakri alebo ľudia, ktorí sa venujú prevažne koučovaniu alebo individuálnemu vzdelávaniu a rozvoju. Taktiež je iné, keď lektor robí ako nezávislý externý tréner alebo interný tréner.

Rovnako tak aj pri firmách je ťažké porovnávať dopad programu a jeho rozsah vo veľkých firmách s menšími. Aj v tejto oblasti sa nám vytvára niekoľko kategórií, ktoré budeme chcieť riešiť.

Čo sa týka komisie, chceme ju každý rok obmieňať, aby do nej mohli vstupovať rôzni ľudia a mohli prinášať rozličné pohľady. Aj tento ročník sme mali ambíciu mať tam ľudí z akademickej pôdy. Možno časť ľudí ponecháme a časť budeme obmieňať.

 

Aký moment bol pre vás pri výbere zložitý?

Už len samotná myšlienka, že sme urobili projekt, ktorý má súťaživý aspekt. Pre nás boli všetci víťazi, preto bolo veľmi ťažké sa zhodnúť na jednej firme a jednom mene, a pokiaľ by sme mohli, tak by sme vybrali viacero ľudí. Je samozrejmé, že každý z komisie mal iné očakávanie, aj napriek tomu, že sme mali spoločné kritériá. Pre niekoho to bola schopnosť lektora rozvíjať sa a učiť sa nové veci, pre iného prinášanie nových tém, ktoré si vytvorí sám. Ďalší za dôležité pokladali budovanie lektorskej komunity, respektíve vytváranie pridanej hodnoty ako lektor alebo firma.

 

Koľko trval samotný výber lektora a vzdelávacieho programu?

Výber lektora bol časovo náročnejší ako sme čakali. Prirovnal by som to trošku nadnesene ku komplikovanému rituálu voľby nového pápeža. Taktiež sme si povedali, že sa musíme zhodnúť, takže výber neprebiehal hlasovaním, ale diskusiou. To znamená, že sme sa museli vzájomne zjednotiť. Čiže kým stúpal „biely dym“ z nášho poradného miesta, tak prešli hodiny času spoločných stretnutí a ďalšie hodiny individuálnej prípravy.

 

Čo nám môžete prezradiť o finalistoch?

Pri výbere finalistov, či už medzi lektormi roka alebo firemnými programami, sme mali veľkú pestrosť. Boli tam zastúpení lektori, ktorí školia desiatky dní v komerčnej sfére – od interpersonálnych cez manažérske až po obchodnícke zručnosti. Na druhej strane bola vo finále skupina ľudí, ktorí sa venujú vo vzdelávaní už celospoločenským témam, ako je kritické myslenie, verejné rozhodovanie pri citlivých a hodnotovo založených témach, ako aj práca s predsudkami.

Pri firemných programoch nás zaujali projekty, ktoré svojou povahou riešili aktuálne potreby organizácií, ako napríklad program nástupníctva pre strednú úroveň manažmentu, rozvoj celej skupiny obchodníkov pre špeciálny segment klientov alebo programy, ktoré ovplyvňovali postoj zamestnancov, či už v prístupe ku klientom alebo v budovaní povedomia o bezpečnosti a zdraví zamestnancov, a tak prekonali nálepku „povinného“ školenia.  

      

Ako vyzeral galavečer?

Našim cieľom bolo spojiť spoločenskú udalosť s odborne zaujímavým obsahom. Počas večera mali účastníci možnosť zažiť workshop od Roberta Rasmussena – bývalého lídra vývojového tímu, ktorý vytvoril najpredávanejší produkt spoločnosti LEGO všetkých čias – LEGO MINDSTORMS a prednášku Richarda Justenhovena, produktového riaditeľa Aon assessment solutions, ktorému sa podarilo to, čo málokomu. Spojil reálnu prax v psychológii organizácií a vedecký výskum, čím vytvoril pre zákazníkov v modernom business prostredí jedinečnú hodnotu. Účastníci sa dozvedeli o narcizme ako poruche osobnosti a jej vplyve na vedenie ľudí, a ako ju rozpoznať. A okrem toho si osobne zažili prenos z 2D premýšľania do 3D podoby.

 

Ak sa chcete dozvedieť, kto sa stal Lektorom roka 2017 a ktorá firma mala najlepší vzdelávací program, neváhajte a navštívte stránku Lektor roka.

 

autor: Simona Kocholová

Podobné články

Zanechať komentár