Domov Inšpirácie Patria hry do vzdelávacieho procesu?

Patria hry do vzdelávacieho procesu?

Autor: Diana Rusnáková

Patria hry do vzdelávacieho procesu?

Priznám sa, nebola som dlhé roky fanúšikom rôznych hier a simulácií na školeniach v roli ako účastník. No všímala som si, že mnohým sa tieto hry páčili a dokonca ich považovali za najlepšiu časť školenia. Dlho som nechápala, prečo tomu tak je, že niektorí radi stavajú mosty z papiera, či sa hrajú s legom, alebo si urobia malé „divadielko“, kde napodobňujú porady vo firme. Každý máme totiž nejaký preferovaný spôsob ako sa učíme nové veci. Existujú aj testy na to, aby ste zistili, aký je ten váš spôsob učenia sa.

Teória rozlišuje 3 základné učebné štýly:

  1. Vizuálny štýl – ak máte tento štýl učenia sa, tak máte radi zoznamy, inštrukcie, obrázky, diagrami, viac písanú formu, pravdepodobne učíte sa najčastejšie z kníh.
  2. Sluchový štýl – človek, ktorý preferuje tento štýl, učí sa z počúvania, z rozprávania s druhými, pamätá si dobre hovorené slovo a vyhovujú mu hovorené pokyny.
  3. Kinestetický štýl – pre tento štýl je charakteristický, že majú radi pohyb a dotyk a najlepšie sa učia cez zážitok, experiment alebo aj hry. Radi veci skúšajú a písomné inštrukcie často ignorujú.

Ako školiteľ a lektor, musím myslieť na to, že medzi účastníkmi štatisticky budú pravdepodobne reprezentanti všetkých učebných štýlov, hlavne, ak je to otvorená verejná skupina. Mojim preferovaným učebným štýlom je vizuálny, verbálny – teda sa najradšej učím čítaním a vystačím si len čistým textom dokonca bez obrázkov. Zakomponovať ostatné učebné štýly do svojich školení robím teraz vedome a takto okrem hier používam aj videá, audio- nahrávky, niekedy pohyb a simulácie.

Aj v oblasti tém Lean a Agile, ktoré školím, sú hry veľmi populárne, dokonca sa organizujú aj veľké podujatia, kde sa tieto tzv. agilné hry hrajú a rozvíjajú. Dnes už chápem význam hier vo vzdelávaní a rozvoji a vidím aj reálne výsledky za nimi. Mnohí účastníci v spätnej väzbe oceňujú túto časť školenia.

Pod hrami nemyslím len rôzne krátke aktivity na rozptýlenie, či zoznámenie sa, tzv. icebreakers, ale skupinové, tímové aktivity, kde je nejaké ponaučenie na konci, kde cez zážitok sprostredkujete učivo, rozvíjate nejakú zručnosť.

Základom agilných organizácií sú samo-riadiace tímy, ktoré sú schopné rýchlo sa adaptovať na meniace sa podmienky a sú schopné efektívne spolu fungovať. Mnohé tieto agilné hry majú snahu nielen naučiť používať agilné a scrum techniky, ale sprostredkovať nový zážitok ako tím môže fungovať, či doslova nútia účastníkov k spolupráci, či zlepšujú ich v riešení problémov.

Tu je niekoľko jednoduchých a známych hier:

  1. Lego4Scrum – je to najznámejšia hra, ktorá ako z názvu vyplýva používa lego kocky a simuluje scrum rituály a podujatia. Cieľom hry je v niekoľkých iteráciach tzv. šprintoch postaviť mestečko, naučiť plánovať a definovať prácu, organizovať úlohy aj hodnotiť dosiahnutý výsledok, simulovať tzv. scrum udalosti a rituály. Hru vyvinul Alexey Krivitsky a je možné ju používať v rámci Creative Commons licenčných podmienok.
  2. Ball point game – Loptová hra. Táto hra je výborná na hľadanie kreatívnych riešení a môže sa hrať aj vo veľkých skupinách. Cieľom je dostať čo najviac loptičiek cez skupinu, tak aby sa každý dotkol každej lopty. Cez niekoľko kôl sa učíte, čo to znamená neustále zlepšenie a ako takéto zlepšenie aj v praxi zaviesť. Výborne sa hodí na demonštráciu samo-organizácie tímu.
  3. Marshmallow Challenge – hra s penovými cukríkmi a špagetami. Tím za vopred definovaný čas musí postaviť čo najvyššiu vežu z cukríkov a špagiet a musí si vystačiť len zopár pomôckami. Z hry môžu vyplývať rôzne ponaučenia, či už je to práca s obmedzenými zdrojmi, spolupráca v tíme, význam domnienok a prototypovania. Hru spopularizoval Tom Wujec, ktorý o tom má video aj na Ted-e.

Hry na školeniach hráme nie pre zábavu, hoci sú dobrým spôsobom ako oživiť teóriu, ale preto, aby sme sa niečo nové naučili. Preto je dôležité na konci hry vyhodnotiť, čo sme sa naučili, aké „AHA“ momenty sme zažili počas nej a ako naučené budeme aplikovať v praxi. Hra je v rámci školenia len cestou ako doručiť učivo zážitkovou formou, nie je to samotným cieľom.

Hry svojou jednoduchosťou a ľahkosťou dokážu sprostredkovať učivo. Aj keď to možno nie je váš preferovaný štýl učenia sa, možno tomu tak je u vašich kolegov a ďalších účastníkov školenia.

Aké zaujímavé hry a simulácie ste zažili vy na školeniach? Aký je váš preferovaný učebný štýl?

Lego4Scrum

Autor: Diana Rusnáková

Vnímam seba ako „aktivátora“, ktorý prináša klientom nové nástroje a techniky, ktoré im pomôžu robiť lepšie podnikanie a vytvárať väčšiu hodnotu pre svojich zákazníkov. Podporujem klientov na ich ceste k transformácii a zmene a pomáham im rozvíjať nové schopnosti a zručnosti.

 

Podobné články

Zanechať komentár