Domov Inšpirácie Ako naceniť svoj (online) kurz: Lektori sa podelili o svoje skúsenosti

Ako naceniť svoj (online) kurz: Lektori sa podelili o svoje skúsenosti

Autor: Zuzana Riglerová

Nič v nás nevyvolá silnejší pocit spolupatričnosti, ako keď od niekoho počujeme: “Aj ty? Aj ja!” Stotožnenie sa s druhými ľuďmi a zdieľanie podobných myšlienok, skúseností či obáv, stojí za budovaním komunít a pomáha nám spoločne prekonávať prekážky. 

Platformu Workshop.sk sme vytvorili so zameraním na komunitu lektorov, ktorým prostredníctvom moderných technológií pomáha nájsť si cestu ku svojim zákazníkom. Avšak postupom času sa náš projekt stal omnoho komplexnejším a ambicióznejším než jeho primárna idea. Platforme sa podarilo spojiť odborníkov z celého Slovenska a dnes ju využíva už viac ako 90 lektorov. Všetci pritom zdieľajú spoločný cieľ – prinášať kvalitu na trh vzdelávania.

Tento cieľ sa nemení ani v čase presunu vzdelávania do online prostredia, na základe čoho sme od lektorov začali zbierať zaujímavé a praktické otázky. Ako začať s online vzdelávaním? Je online vzdelávanie náročnejšie ako prezenčné školenia? A akú cenu by si mal lektor za online kurz vypýtať? Rýchlo sme pochopili, že najefektívnejšou pomocou, ktorú im môžeme poskytnúť, je vytvorenie priestoru na vzájomnú diskusiu a zdieľanie skúseností, ktoré im pomôžu nájsť hľadané odpovede.

„Súťaživosť ostrí naše schopnosti, avšak tie môžu byť efektívne a využité iba v spolupráci s ostatnými”.

John Adair

Online MEETUP pre lektorov

Dňa 6. mája 2020 sme zorganizovali online meetup pre lektorov, na ktorom sa stretlo 22 odborníkov pripravených diskutovať o možnostiach vzdelávania v online priestore. Diskusiu viedol Roman Kurnický, ktorý sa podieľa na projekte Workshop.sk, a zároveň s ostatnými lektormi zdieľa rovnakú vášeň – aktívne sa venuje tvorbe a realizácii školení.

Na úvod Roman predstavil niekoľko case studies, ktoré si pri prechode do online prostredia zažil. Podelil sa s nami o úskalia, ktoré pri jeho prvých tréningoch nastali, ale aj o svoje pocity počiatočnej neistoty. Poodhalenie jeho prežívania nás utvrdilo v tom, že bezohľadu na to, koľko rokov skúseností lektor má, mať rešpekt pred touto zmenou formy vzdelávania je prirodzené a nemusíme ho skrývať. Zároveň vyústilo do spoločnej diskusie o hľadaní riešení na problémy,  na ktoré môžeme pri organizovaní online kurzov a webinárov naraziť.

Aká je najlepšia aplikácia na online vysielanie?

Prvá dôležitá otázka, ktorá počas meetupu padla, sa týkala nájdenia vhodnej aplikácie. A keďže dnes existuje veľmi široká ponuka platforiem, cez ktorých je možné vysielať, otázka to nie je vôbec jednoduchá. To posledné, čo by sme si pri organizácii online kurzu želali, je nekvalitné spojenie alebo komplikované užívateľské prostredie.

Vďaka zúčastneným lektorom sa s nám podarilo vytvoriť zoznam aplikácií, ktoré používajú a pripraviť ku každej krátku recenziu plusov a mínusov. Veríme, že vám pomôže vybrať si tú, ktorá najviac vyhovuje charakteru vašich online aktivít, či už ide o kurzy, webináre, konzultácie alebo koučing.

Ako mám určiť cenu môjho online kurzu?

Najväčší záujem počas popoludnia vyvolala téma pricingu. Ako spravodlivo no realisticky naceniť hodnotu svojich kurzov? Kde nájsť tú správnu hranicu medzi ústupkami na základe zohľadnenia aktuálnej situácia a držania si ceny, ktorú si za svoje know-how a čas skutočne zaslúžime?

Ak sa taktiež trápite nad týmito otázkami, prečítajte si nižšie uvedené stratégie, ktoré využívajú niektorí z lektorov pri počítaní relevantnej ceny na účastníka. Tieto stratégie sú založené na úprimnom sebahodnotení a výpočte nákladov, pričom ich je možné využiť ako pri nacenení online kurzov, tak aj tých prezenčných.

Výpočet návratnosti nákladov

  1. Spočítajte si všetky náklady, ktoré so školením súvisia (nájomné priestorov, tlač matieriálov, cestovné, v prípade online školení napr. platený účet na platforme).
  2. Premyslite si, aký je minimálny počet účastníkov, pri ktorom môžete kurz realizovať (napr. jeden účastník ak ide o individuálny kurz alebo 10 ak ide o tému, v ktorej je potrebné dodržať skupinovú dynamiku).
  3. Spočítané náklady vydeľte počtom účastníkov.
  4. Výsledkom bude minimálna možná suma, ktorú si môžete za kurz od účastníka pýtať bez toho, aby ste boli stratoví. K tejto sume si následne pripočítajte primeraný zisk, resp. cenu za váš čas.

Ako určím cenu môjho času a výšku primeraného zisku?

  1. Zamyslite sa nad tým, kto je lektor, ktorého obdivujete alebo najväčší odborník, ktorého poznáte. Úprimne si odpovedzte na otázku, akú sumu by ste mu boli ochotní zaplatiť za hodinové školenie.
  2. Ohodnoťte svoje know-how v oblasti, v ktorej kurz realizujete, a svoju schopnosť podať toto know-how ostatným na stupnici od 1 do 10, kde 1 je úplný začiatočník a 10 lektor či odborník, ktorého ste si vybrali v predošlom kroku.
  3. Premeňte číslo sebahodnotenia zo stupnice na percentá (napr. ak ste sa ohodnotili na číslo 8, tak 80%).
  4. Vynásobte sumu, ktorú ste boli ochotní zaplatiť v kroku č.1 percentami, ktoré ste vypočítali. (napr. ak ste uviedli 50 EUR, tak 80% z tejto sumy je 40 EUR).
  5. Vynásobte túto sumu počtom hodín kurzu (napr. ak má váš kurz 2 hodiny, cena na účastníka bude 80 eur).

Prečo mám organizovať otvorené kurzy?

Záver stretnutia sa niesol v téme hľadania podobností a rozdieľov medzi internými školeniami a otvorenými kurzami. Medzi in-house tréningami realizovanými vo firmách a otvorenými termínmi musíme uvažovať rozdieľne už od samotného začiatku, a to aj vtedy, keď klientom ponúkame rovnakú tému. Základným rozdielom je možnosť ušiť školenie spoločnosti na mieru, zatiaľ čo obsah otvoreného tréningu je potrebné pripraviť tak, aby bol využiteľný každým účastníkom, čo si vyžaduje obsahovú aj cenovú úpravu. Stojí to vôbec za tú námahu?

Otvorené kurzy sú výborným formátom individuálneho vzdelávania a zdokonaľovania sa v téme, ktorá nás zaujíma, ako aj priestorom na spoznanie ľudí z rovnakého odvetvia a zdieľanie skúseností. Kurzy na Workshop.sk sú obľúbené najmä v oblasti firemného vzdelávania, v rámci ktorého je možné týmto spôsobom uspokojiť individuálne potreby zamestnancov.

Čím ďalej tým viac spoločností však využíva otvorené termíny taktiež ako „ochutnávku“ prístupu a know-how lektora, ktorý ich na platforme zaujal. Následne sa zúčastnený HR špecialista či manažér tímu môže rozhodnúť, či daného lektora osloví na ďalšie interné školenia pre svojich ľudí. Platforma Workshop.sk sa tak stáva nie len e-shopom otvorených kurzov, ale taktiež efektívnym komunikačným kanálom medzi firmami a lektormi, prostredníctvom ktorého môžu odborníci prezentovať svoje skúsenosti a témy, ktorým sa venujú.

Čo nás čaká ďalej?

Po premiérovom online meetupe, ktorý sa niesol v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, sme bez váhania začali plánovať ďalšie stretnutia. Naším cieľom je aj naďalej spájať komunitu lektorov a ľudí pohybujúcich sa v oblasti vzdelávania v diskusii o témach, o ktorých je užitočné sa rozprávať.

Ešte nemáš svoj lektorský profil? Zaregistruj sa na Workshop.sk!

Chcete mať svoje firemné vzdelávanie zastrešené profesionálmi? Napíšte nám na support@workshop.sk, radi vám predstavíme možnosti využitia platformy vo vašej firme bližšie!

Podobné články

1 comment

Michal 7. mája 2020 - 15:06

Zuzka ďakujem za parádne zhrnutie a všetkým účastníkom za podnetnú diskusiu. 🙂

Reagovať

Zanechať komentár