Zuzana Zamborská

Pomáham firmám objaviť potenciál Inklúzie & Diverzity.

Poslečných 6 rokov som pomáhala firmám expandovať do viac ako 10tich krajín po celom svete, kde som sa i v zahraničí venovala témam inklúzie a diverzity. Na základe týchto skúseností som si uvedomila, ako sú pre firmy dôležité a aké výsledky môžu firmám priniesť, keď sú strategicky a kompelxne uchopené. Tak prišiel nápad založiť projekt BE-ID human. Chceme žiť vo svete, kde je inakosť jeho prirodzenou súčasťou. Veríme, že každý človek je jedinečný. Projektom chceme pomáhať ľuďom objavovať a podporovať ich inakosť a odomykať tak ich prirodzený potenciál. Zároveň spolu so spoluzakladateľkou Margaret Starkou, ktorá má 16+ rokov skúsenosť v HR ladíme firmy a ľudí v rámci projektu BE-DNA. V BE-DNA školíme na témy ako Onboarding, Cyklus zamestnanca, HR marketing, Značka zamestnávateľa či Kariérne stránky a to všetko s dôrazom na inklúziu a diverzitu.

room
Miesto pôsobenia:
Žilinský kraj , Trnavský kraj , Trenčiansky kraj , Prešovský kraj , Nitriansky kraj , Košický kraj , Banskobystrický kraj , Bratislavský kraj
work
Profesijné skúsenosti:
manažment , PR a reklama , IT a telekomunikácie , FMCG , Financie a poisťovníctvo , Stavebníctvo a architektúra , Školstvo , Médiá , Automobilový priemysel , Zdravotníctvo
outlined_flag
Jazyky:
Anglický jazyk , Slovenský jazyk , Český jazyk
center_focus_strong
Zameranie:
HR project management , Teambuilding. , rozhodovanie , time manažment , recruiting , komunikačné zručnosti , Personálne zručnosti: výberové procesy, hodnotenie výkonnosti, etické uvoľňovanie , tímová práca , osobná efektivita , vedenie ľudí , biznis etiketa , stres manažment , Networking , vzťahy , online vzdelávanie , osobná produktivita , sebariadenie , efektívna komunikácia v pomáhajúcich profesijách , sebavedomie , Komunikácia. , Vyjednávanie. , obchodnícke zručnosti , Predaj , sebapoznanie , motivácia , marketing , prezentačné zručnosti , riešenie konfliktov , empatia , udržateľnosť , Sebapoznávanie.
ucitel
Certifikáty:
Train the trainer , Data science , Design cyklu zamestnanca
menu_book
Publikácie:
članky na webe , články v HR magazíne

Hodnotenie lektora

Kurzy na objednávku