Tento kurz sa už odohral.

Delegovanie ako kľúčová kompetencia

O kurze

Delegovanie je jedna z kľúčových kompetencií, ktorej mnoho krát nedávame dostatočnú dôležitosť, neučíme sa ju, tým pádom ju nevykonávame správne a efektívne. Bez správneho delegovania sa ako manažéri alebo riaditelia ďaleko nepohneme. V prvom rade je dôležité pochopiť význam delegovania pre podriadených, ako aj pre vedúceho manažéra. Na tomto kurze vás naučíme celkový proces delegovania a jeho etapy. Pokiaľ budete správne delegovať všetky úlohy vo vašej firme, nie len že budete spokojní vy a vaši zamestnanci, ale vďaka efektívnemu výkonu práce sa zlepšia celkové výsledky. Dĺžka kurzu: 60 minút prax + 30 minút praktické úlohy Kurz si môžete predčasne zakúpiť na info@powercoaching.sk
access_time Dĺžka: 1 hod
network_cell Náročnosť: Základný
nature_people Typ aktivity: Indoor
language Jazyk kurzu: Slovenský jazyk
location_on Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa)
people_outline Počet miest: 10000
event_note Začiatok kurzu: 31.07.2020 08:00
event_note Koniec kurzu: 31.07.2020 18:00

Osnova kurzu

check Pojem a význam delegovania
check Delegovanie ako proces a jeho etapy
check Dôležitosť delegovania
check Možné chyby pri delegovaní , ktoré môžu nastať
check Konkrétne metódy delegovania
check Praktické cvičenia
check Prínos delegovania na vedúcich, poriadených a organizáciu

Lektor je Mgr. Silvia Langermann, PCC

>

Koučingu a psychológii sa venujem takmer 10 rokov. Pomocou koučingu dokážem zaktivizovať nie len jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí vo firmách. Stretávam sa s tým, že ľudia sa boja a majú predsudky brániace im vstúpiť do svojho vnútra. Majú svoje tajomstvá a strachy, ktoré im bránia sa rozvíjať, hoci si uvedomujú svoj problém. Koučing nezostáva v minulosti, pozerá sa do budúcnosti. Ako kouč pomôžem nájsť najlepšie riešenie danej situácie, ktoré sa skrýva v samotnom klientovi. Sprevádzam klienta na ceste smerom k jeho vlastnému riešeniu.

Pre koho je kurz určený?

Stalo sa vám už, že ste sa prichytili pri vyslovení vety: „Radšej si to urobím sám, kým niekto iní pochopí, ako to spraviť.“ Alebo: „Komu to mám dať spraviť, keď všetci toho majú veľa?“ Toto všetko môže viesť k preťaženiu alebo zanedbaniu iných povinností. Čo je kľúčom k správnemu rozdeleniu resp. delegovaniu úloh?

Miesto konania

Kurz sa zrealizuje online (prostredníctvom videa alebo streamu). Pozvánku Vám zašle samotný lektor.

Návštevníci prezerali tiež

Hodnotenie lektora

phone +421 918+4219 963 007